Eros en Agape

Iets interessants wat ik gelezen heb:


"Wat is verliefdheid?

Robin Norwood maakt in haar boek “Als hij maar gelukkig is” onderscheid tussen wat de Grieken Eros en Agape noemen. Eros is een intense verliefdheid, met spanning en drama. Agape is het gezapige houden van en datgene waar eigenlijk naar verlangd wordt. Norwood wijst op de illusie die we met zijn allen in stand houden. De illusie is dat we denken dat we via Eros Agape zouden kunnen bereiken. Dit is niet mogelijk. Eros is ingegeven door impulsiviteit en acute behoeftebevrediging, daar waar Agape dat niet is. Eros kent spanning en drama, daar waar Agape dat niet kent.

Het begrip liefde lijkt moeilijk te definiëren. In onze cultuur proberen we twee aan elkaar tegengestelde en elkaar wederzijds uitsluitende aspecten van liefde onder één noemer te brengen. De Grieken kenden, zoals gezegd, verschillende woorden om datgene te verwoorden dat in onze cultuur liefde wordt genoemd: Eros en Agape. Eros heeft betrekking op de hartstochtelijke liefde. Agape duidt op de door stabiliteit en wederzijdse betrokkenheid gekenmerkte relatie die bestaat tussen twee mensen die, vrij van hartstocht, op een diep niveau om elkaar geven. Deze tegen stelling geeft ons inzicht in het dilemma dat we tegenkomen wanneer we in één relatie, met één persoon, op zoek gaan naar deze beide soorten van liefde. Ieder soort liefde ontbeert iets kostbaars dat allen de andere soort kan bieden. Eros ontbeert de rust en stabiliteit van Agape en Agape de passie en spanning van Eros.

Aanhangers van Eros omschrijven de liefde vaak als een alles verterend en wanhopig verlangen naar de geliefde, die als ‘anders’, ongrijpbaar en soms aandoenlijk, vertederend of hulpbehoevend wordt gezien. De diepte van de erotische liefde wordt afgemeten aan de intensiteit van de geobsedeerdheid met de geliefde. Nog een aanwijzing voor de diepte van de liefde is de bereidheid om ter wille van de relatie pijn en ontbering te verduren. Gevoelens van opwinding, angst, spanning, geheimzinnigheid, verlangen en dramatiek zijn met deze liefde verbonden. Aanhangers van Agape omschrijven de liefde juist vaak als een diepgevoelde verbondenheid tussen twee mensen die veel om elkaar geven en die erg betrokken zijn bij elkaars leven. Deze mensen delen veel fundamentele waarden, interesses en doelstellingen, en verdragen in goede harmonie dat ze op bepaalde punten van elkaar verschillen. De diepte van hun liefde wordt afgemeten aan hun wederzijds vertrouwen en het respect dat zij voor elkaar voelen. Hun relatie laat elk van hen ruimte om zich in de wereld expressief, creatief en productief op te stellen. Ze zien hun partner als hun dierbaarste en meest geliefde vriend(in). Bij echte liefde denken deze mensen aan termen als sereniteit, zekerheid, toewijding, wederzijdse steun, kameraadschap en troost.

Het drama van iemand die te veel van de liefde verwacht, is dat hij of zij zowel spanning als rust wil, terwijl deze twee aspecten elkaar uitsluiten. Men zoekt spanning op, maar als de spanning niet meer te hanteren is en ook veel pijn en onrust met zich meebrengt, snakt men naar emotionele rust. Men snakt naar emotionele rust zonder dat men de spanning en drama wil loslaten."


Uit: “Stop liefdesverdriet, hoe loslaten jouw relatie verandert” van Ammy van Bedaf
18 apr 2018 - bewerkt op 18 apr 2018 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Intarsia
Intarsia, vrouw, 50 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende