38779gaia88daar komt bij dat ‘t aantal beschikbare

LERAREN OVER VERLEDEN, HEDEN ÈN TOEKOMST
TOENEEMT ALS EEN STEEDS COMPLEXER WORDENDE SAMENLEVING ERTOE LEIDT
DAT KENNIS STEEDS BELANGRIJKER WORDT, DE NOODZAAK ÒM ANDEREN VAN ALLES
(ÈN nòg wat) TE ONDERWIJZEN VORMT NIET ALLEEN EEN VERKLARING VOOR HET ONTSTAAN VAN CULTURELE COMPLEXITEIT, MAAR HET KOMT DÁÁR OOK UIT VOORT. DÌT ÌS HÈT zóvéélste ‘feedbackmechanisme’ i/d menselijke evolutie.... De praktijken & technologieën die zich steeds verder in
onze culturele (myDiary)GEREEDSCHAPSKIST blijven ophopen, ontstaan doordat ze in de loop van tal-loze generaties telkens opnieuw worden gekopieerd?!! Nèt zoals bij de biologische evolutie kunnen evo-lutionaire veranderingen de aanleiding vormen tot ‘t ontstaan van ‘n groter aantal varianten!? Zo hebben onderzoekers bijvoorbeeld een verband gelegd tussen de ingrijpende veranderingen in ‘t globale klimaat èn intercontinentale landschappen die zich minstens zo’n 320.000 jaar geleden voordeden in Noordoost-Afrika & de opkomst van complexer culturele eigenschappen, zoals ‘t maken & verhandelen van messen van obsidiaan. Noodzaak maakt niet persé vindingrijk, maar deze ontwikkelingen tonen wel aan hóe ook nieuwe selectiedruk werkt verder blijft inwerken op bestaande technologieën èn al onze gedragingen, èn daarmee de snelheid kan veranderen waarmee die worden overgedragen. Bij Mòr
Asih Chai etc. gaat dit blijkbaar via Vale Ouwe, Drie, Israël, Kanaän,
AeGYPTe, De Poort/Bab El, Chaldea, Assyria, Babylonia,
China èn Nippon: POERIEM, Mordechai, Esther,
Yesj, Yesjoe, Yesjoea etcetera?
Sinds 9 januari
2004 ofzoiets
~~
OK!
23 jun 2020 - bewerkt op 29 jun 2020 - 30x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende