47351 Hier is dus blijkbaar geen sprake van een
KLASSIEKE
QQLEQCLASH TÙSSEN
DE NATUURWETENSCHAP ÈN
DE THEOLOGIE, OMDAT ZE BEIDE,
MET EEN HEEL ANDER UITGANGSPUNT
EEN ÀNDER VERHAAL WILLEN
VERTÈLLEN?![/i
In
de Bijbel wordt
nu eenmaal níet natuur-
wetenschappelijk

over de aarde
gesproken!?
‘t Ìs
veeleer ‘n visioen
dat òns wil leren dat HÈT lìcht ‘t wìnt
vàn Dé DUISTER
NIS
...
DÀT Er ‘n
G d ìs die de chaos,
waarin ‘n mènsch ten onder gaat,
omvormt tot ‘n leefbare aarde 🌍 waar ‘n mensch
wèl Léven kàn zònder
ÀNGST.
‘t Hoogst
haalbare binnen
de wetenschap zijn feiten,
inspiratie &
líefde!
Nèt
zoals je de waarde
van een bijzonder belangrijk kunstwerk
niet alleen maar in financiële & economische zin?
kunt uitdrukken?
Hoeveel
is de muziek van ‘n BACH òf ‘n BRUCKNER
wáárd?
Je
kunt berekenen
wàt de economische waarde is door ná te gaan
hóe váák Dé muziek wordt opgevoerd & gestreamd èn hóevéél geld hier
bij wordt gegenereerd, maar ‘t is onmogelijk om in geld of cijfers uit te drukken Wàt Déze múzíek voor menschen betekent, hóe geroerd
we erdoor kunnen raken èn hóe belàngrijk dìt Dùs wézenlijk
voor òns
ìs...
Iets
dergelijks
met dagboeken als myDi!
Onze vaders, moeders, verzorgers, leraren, familie, buren:
wat we vóelen, DÈNKEN, dromen, horen, zien, doen, laten, beleven, ervaren, ondervinden, schrijven, zingen, creëren, schilderen, scheppen en weergeven op eigen manieren, wijzen ☝🏽 via ontdekkingen,
fantasieën, réizen, scholen, werken & daarom ook
weer kunnen recreëren, herscheppen
& ‘tijdreizen’.

Moge het
ook u wèl bekómen:
tussen neus & lippen, oren & ogen,
reeds bekende èn nog onbekende zintuigen
tussen nu & de rest van ons
BESTAAN!

knipoog
30 mrt 2024 - bewerkt op 19 apr 2024 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende