47361Toen ook die allerlaatste vrijdagochtend aan-

BRAK
WERD YÈSJ
TENSLOTTE VOOR ‘T
QQ LE Q ~ SANHEDRIN GELEID
& WEER GING ‘T VERHAAL VOORAL OM DIE VRAAG
OF HÍJZÈLF AL OF NIET BEWEERDE “MASJIACH & ZOON G DS”
TÉ ZÍJN? ‘Àls ik jullie DÀT zeg, zul je er immers toch
geen enkel geloof aan hechten,’
antwoordde hij hen!
Lucky🍀Luke
vermeldt geen vonnis,
maar zegt dat dit hele gezelschap met Yèsj samen
naar Pontius Pilatus ging
!
Tot op “de myDidag van vandaag”
zijn de véle hoge geleerde heren ‘t er nog niet over eens of ‘t Sanhedrin wel ‘t rècht had om iemand de doodstraf op te leggen maar in ieder geval is wèl zeker dat die uiteindelijke beslissing aan deze Roméinse procurator was díe tenslotte ten allen tijde kòn
ingrijpen als hij dit nu
echt wìlde?
Hanengekraai
verwees telkens naar ‘t tijdstip
i/d allerdonkerste uren nèt voor de dageraad! Uiteindelijk draaide ‘t
hele Staats-Spel om deze Macht van POPI JOPI & Herodes Antipas?!
‘t Was algemeen overal wel bekend dat die Romeinse procurator, Pontius Pilatus, de Joden & al hun bonte bijgeloof grondig haatte:
hij wìl nu immers alleen de orde
handhaven...
Toen Yèsj
voor hem verscheen
interesseerde ‘t ‘m helemaal niets òf Yesj die Onzichtbare God
van de Joden al of niet ‘belasterd’ had!? Slechts één enkel ding wilde híj wèl graag weten: “BEN JIJ
DÉ KONING🤴
DER JODEN?”
Want dàt
beweerden veel
van die talloze opstandelingen
tegen Romeins bewind: ‘r zaten er op dat moment verschillende
van hen al i/d kerkers van Popi her en der
al lang gevangen!
Yèsjoea òntkende niet,
maar antwoordde: ‘Gij zegt het,’ waarna hij
geen vragen meer beantwoordde?! Alle EU’s geven aan dat POPI
al met al nu eigenlijk Yèsj níet wìlde
terechtstellen...
Vlg. Yochanan
was ‘r zèlfs al sprake van ‘n dialoog
tussen die beide slimme mannen toen Yesjoe beweerde dat zijn koninkrijk weliswaar niet vàn Déze Wereld was, maar dat hij in zekere zin wel degelijk tot het schone “koningschap” geroepen was òm van de wáárheid te getuigen, vroeg die Roméin, cynisch & wijzer geworden door de intriges v/d POLITIEK:
“WÀT ÌS WÁÁRHEID?”

cool!
02 apr 2024 - bewerkt op 20 apr 2024 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende