4735041 ‘In die verhalen brengt G d LÌCHT wáár er


NOG
QQleQ-DUISTERNIS

IS EN ‘N
SOORT VAN AARDE WAARIN
MENSCHEN KOPJE-ONDER
GAAN IN “DE WATEREN”?!


Maar in de Bijbel is ‘n voor ons
steeds weer vreemde “G D” druk bezig
òm zíjn “MENSCHEN” òp “Dé béén te Hèlpen“,
zelfs ook al zien zij DÀT zèlfs zèlf nòg vaak
steeds níet!

Dáár gáát “Hèt Scheppings~Verháál” over:
HET IS ÉÉN VERHÄÁL DAT VERTELT WAT ‘n mensch nu eigenlijk
toch óók nog nódig heeft òm ‘n
ècht MÈNSCH te
worden...

En wat ìs DÀT dàn?
Nou, in de eerste plaats dus LÌCHT,
want in de duisternis kàn díe Mènsch níet Léven.
Èn vervolgens dus aarde 🌍 Als de GROND onder z’n voeten,
want in de chaos~wateren gaat ‘n mensch meestal
nog helemaal “TEN ONDER”?!

En wat die mensch vooral dan ook
nodig heeft is ook waarin hij weet KRÍJGT van “OPHOUDEN”:
de zevende dag als rùstdag!

Want anders
wordt die mensch immers
totaal verzwolgen door
de TIJD?

Kortom,
ìn DÀT SCHEPPINGSVERHAAL worden niet,
zoals vaak nu nog ook wel is gedacht, zomaar eventjes
‘n “HEMEL EN ‘N AARDE ÌN
ELKAARGEZET”?!

Dus die verwerping
van die briljante natuurkundige Stephen Hawking
dat er ‘geen G d kàn bestaan omdat het “in de logica
v/d natuurkunde níet pàst”, is gedaan met
de aanname dat er in die Bijbel ook
gesproken wordt van “‘n
Scheppende G d” in
natuurkundige zin.

sneaky
30 mrt 2024 - bewerkt op 19 apr 2024 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende