R41060SH38 Kim: The Best &The Worst Van Toen ÈN Nu


QQleQ:
GEWOON EEN
KWESTIE VAN WOORDENSCHAT
EN UITLEGKUNDE IN
WÈRKING?
Oftewel:
de moderniteit
& de agrarische civilisaties
als maatschappijformaties! Sun Myong Moon
en Kim Yung Un als typische voorbeelden van Satanic Big Brothers & Little Sisters!?
De begrippen 'modern' & 'moderniteit' hebben onderhand ook al
'n zeer lange voorgeschiedenis.
'n UK & 'n PUK
on Rampage...!
"MODERN" werd al
i/d Late Oudheid & de Middeleeuwen gebruikt,
vooral om eigentijdse verschijnselen van oudere te onderscheiden -
zoals wij spreken van 'vroeger' en 'nu' (ANTIQUI-MODERN). Vanaf de tweede helft
van de 18de eeuw komt een nieuwer betekenis òp, namelijk van modern als een nieuw,
eigen tijdperk dat verschilt van en verheven is
boven alle oudere
tijdperken!?

Men
was zich immers nog
al sterk & scherp bewust van het feit
dàt men sinds de Franse Revolutie & Industriële Omwenteling
in 'n heel andere maatschappij leefde?!
'Modèrn'
en 'moderniteit'
werden dé trefwoorden bij uitstek -
onder andere samen met democratie,
industrie, wetenschap, populisme, volksverlakkerij & criminaliteit -
om dit enorme onderscheid tussen 'voormoderne' voortmodderaars
& 'moderne tijden' (richting apocalyps) eens
ietwat nader te kunnen
uitdrukken?

Als dusdanig
waren ze ZOGEZIEN
ook de opvolgers van de middeleeuwse tijdsdualisering
in de tijdperken vóór ÈN ná Christus, Anno Domini, Before & After Christ
met een marge van vier of zeven jaar tot en met zo'n 30 jaar later als i/d euangelies
van 'n paar handjes volgelingen tussen Beth Lechem, Natsereth, Kana, KFAR NACHUM,
TYRUS & Tsidon, CHERMON & de Dode Zoutzee, Yeroesjalayiem & de uiteinden
van de bekende & nog onbekende werelden
van her en der?
'Modèrn'
was ook een partijdig begrip!
Het heeft de laatste eeuwen dan ook steeds weer
een min of meer dubbele betekenis gehad:
het was een tijdperk ÈN tegelijk een nog niet verwezenlijkt ideaal....
Overgang naar de moderne tijd ging immers gepaard met grote omwentelingen,
die door sommigen alreeds toegejuicht werden & door anderen
hartgrondig verafschuwd!
Merkwaardig is
& blijft deze wereld
waarin we nu lijken te leven
met z'n allen?
Hels
& hemels,
hol & vol, plat & bol,
mal & dol, tikkie &
tokkie 'corona-
covid-overvol'
...

gaap!
18 nov 2021 - bewerkt op 25 nov 2021 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende