4746547Maar Job neemt niemand ook God niet kwalijk

WAT HEM
QQLEQ TOT NOG
AAN TOE OVERKOMEN IS?

Dit leidt tot grote ergernis
en veel onbegrip bij zijn vrouw,
tot nu toe de enige die hèm nòg níet ontvallen is! Jobs vrienden bezoeken hem
en zóeken voor hem verklaringen ‘bij God’! Waaròm zou een Almachtige God
dit allemaal láten gebeuren?!
Ben jijzelf óók niet èrgens schùldig
aan het grote verdriet dat jóu trèft? Vragen die nu, ruim 2000 jaar láter, in een tíjd die ogenschijnlijk haast in niets meer lijkt op de wereld waarin dit boek JOB geschreven is, ook nu nog steeds
toch zo wel degelijk relevant zijn…
Als je gelooft dat er een God ìs die,
op basis van jouw daden, dírect kan ingrijpen ìn jouw of andermans leven, laat je daarmee misschien ook wel zien dat jijzelf verantwoordelijk bent voor eventueel persoonlijk lijden? Want als je een goed en vroom leven leidt, dan zal jou immers minder of géén ònhéil treffen, en omgekeerd!
Succes is ‘n keuze…
Zolang jij ‘goed’ leeft
zul jij óók krijgen waar jíj rècht op heb. Dìt soort reacties krijgt YO’AV in dit eeuwenoude Verhaal van zíjn vrìenden: ze bevragen hem in plaats van náár hèm te luisteren! Heeft hij zondig geleefd waardoor hem dìt On-héil treft?
Hoe kun je geloven in een G d
díe jóu dìt laat overkómen?

OK!
26 apr 2024 - bewerkt op 12 mei 2024 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende