46196/173 Routes uit het Oosten: handel & wandel?


ER WÁREN DRIE BELANGRIJKE QQLEQ~KARAVAANROUTES
DIE NAAR DE HAVENSTEDEN AAN DE KUST VAN DE LEVANT LEIDDEN!


Één ervan was 🧺 de route van ARABIË naar PALESTINA:
daarover reisden karavanen, beladen met wierookhars en mirre uit Arabië!

De wierookhars verspreidde zijn geur op alle altaren in het Middellandse~Zeegebied, mirre vormde ‘t hoofdbestanddeel van verschillende zalven...

Verscheidene wegen liepen van Zuid-Arabië, waar die producten vandaan kwamen, door Noord-Arabië naar Petra, HaSela HaAdom, dé rode rots van de Seïrbergen & de hoofdstad van het machtige KÓNINKRIJK der Nabatteeërs,
dat ten tijde van YÈSJ dit gebied nog beheerste & dat karavanen
van ‘n goede doortocht verzekerde!

Van Petra liep een belangrijke in westelijke richting naar GAZA;
‘n andere weg ging in de noordelijke richting naar CHEVRON & YEROESJALAYIEM & eindigde in CAESAREA.

‘n Tweede karavaanroute begon in Babylonië bovenaan de Perzische Golf & liep vandaar òf helemaal over land òf gedeeltelijk over land & gedeeltelijk over de rivier de EUFRAAT, noordwaarts naar Palmyra.

Dáár ging het verder westwaarts tot de haven-stad van ANTIOCHIË, SELEUCIË.

PALMYRA speelde bij deze route dezelfde rol als ‘t koninkrijk Nabatea
in de Arabische route.

OK!
18 feb 2024 - bewerkt op 02 mrt 2024 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende