45797 De cultuur van de Perzische overheersers kan

QQLEQ

EEN OPLOSSING
HÈBBEN GEBODEN?
‘t
Staat vast dat ook de Jóden
in deze tijd al ietwat meer gingen openstaan
voor deze verschillende invloeden
van buitenaf!
Zo begonnen ze
Aramees te spreken,
Dé kanselarij taal van ‘t Perzische Rijk🤑,
waarvan ook toen steeds meer mensen in ‘t Midden Oosten zich
bedienden...
‘t Is
dus denkbaar
dat de Joden ook al
meer inspiratie ontleenden
aan de religie van deze Perzen,
waarin ‘t universum vooral sterk💪gold
‘t toneel van ‘n strijd tussen goed😊👍🏼 &
kwaad 😠 😡👿, waaraan de mens deelnam door ‘t goede te doen
òf te láten?!

z’n dood💀
zouden z’n dáden dan ‘beoordeeld’ worden
& kon hij ‘t paradijs deelachtig gaan worden of eeuwig blijven branden🥵 in de ene
of andere hèl!?
De boosaardige tegenstander
van de goede oppergod Ahoeramazda is aangeduid als Angra Mainyoe😤!
De Perzen
hadden van diens aard
toen nog geen scherp beeld: soms beschouwden ze hem als ‘n schepsel van Ahuramazda
dat op ‘n ongebruikelijke manier
diens wil uitvoerde, en soms
zagen ze het kwaad meer
als ‘n zelfstandiger &
òngeschapen
kracht...
Dàn is Angra Mainyu ‘n èchte ànti-God!
Op ‘n rechtstreekse
invloed vanuit Perzië òp
het Jodendom ✡️ is, valt nog maar moeilijk te wijzen, maar we zien al wel dezelfde ambiguïteit vanaf die Perzische tijd ook in de Joodse teksten, waarin God ‘n wáre Agressieve Tegenstrever KRÍJGT, die aangeduide werd als met
SATAN, BELIAL of
MASTEMA?!
In sommige teksten,
zoals ZACHARYAHU, YOAV & KRONIEKEN,
is Satan ‘n ietwat eigenaardige dienaar van G d, maar hij is zich steeds meer aan ‘t ontwikkelen tot ‘n zelfstandiger autonoom soort kosmische Màchtige Kracht.
‘n Voorbeeld daarvan
vinden we ook in de “Testamenten v/d Twaalf Aartsvaders”, waarin SATAN ‘t Negatieve Standaard Beeld van
G d is
...

gemeen
18 nov 2023 - bewerkt op 04 dec 2023 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 78 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende