41328SH121 Easy Ride Home: Zelfs ´n kleine religie

QQleQ
ALS ´T MANICHEÏSME
DAT Z´N THUISBASIS HAD IN IRAN, WIST TOT IN EUROPA [AUGUSTINUS WAS NEGEN JAAR AANHANGER] AAN DE ENE KANT & TOT IN CHINA AAN DE ANDERE KANT DOOR TE DRINGEN?

In dìt geval mocht ´t niet baten! Als ´n marginale religie was ´t uiterst kwetsbaar voor repressie en zo werd het op termijn overal weer uitgeroeid? ´t Boeddhisme verspreidde zich vanuit Noord-India over heel Azië [maar niet in ´t Midden Oosten & Europa]. ´t Trok daarbij telkens de mantel v/d respectievelijke civilisaties aan, met grote verschillen tùssen die verschillende soorten boeddhisme als gevolg?!

Na 1500 verandert met de overgang naar de moderniteit - eerst in Europa & later èlders - ´t beeld fundamenteel!? Onder de voorwaarts drijvende druk van Europa werden alle samenlevingen & civilisaties alras bìnnen één globale wereldheerschappij getrokken.

Zoals de voormoderne rijken ten onder gingen om plaats te maken voor ´n wereldwijd systeem van staten, zoals de handelsstromen uitgroeiden tot ´n economisch wereldsysteem, zó ontstond er ook ´n wereldwijd systeem van eveneens wereldwijd opererende religies!

Niet meer alleen één civilisatie met haar periferie & eventueel met aangrenzende civilisaties, maar de gehele áárde wordt nú zó voor àlle religies hèt spèl/àctieterrein...

Wereldwijde religieuze activiteit brengt echter óók spànningen méé?
Met name tussen de herkomst- & de ontvangstcultuur vàn ´n religie!

De transfer van een religie naar nieuwe gebieden vereist immers ´n aanpassing áán die cultuur & dùs ´n zekere mate van omvorming v/d geïmporteerde religie...

Toen de gehele wereld na 1500 voor de christelijke en na 1800 ook voor de niet-christelijke religies openging, waren die oude grote religies nog maar gedeeltelijk klaar vóór zùlke wereldwijde export?

´t Is wáár dat zij in tegenstelling tot hun niet-axiale voorgangers ´t Heilige principieel universalistisch dachten en dat zij daardoor in hun thuiscivilisatie ´n translokale aanhang hadden weten te verwerven.
Maar zij waren daarbij telkens zó doordrenkt geraakt v/d éigen civilisatie dat zij civilisatorische religies werden & nog geen werkelijke wereldreligies i/d strikte zìn v/h wóórd!

Wie de religie overnam, kreeg tegelijk de civilisatie méé.

Absoluut was die koppeling niet:
de universele claim bleef toch
steeds weer mééklinken...
20 jan 2022 - bewerkt op 25 jan 2022 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 77 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende