41281 SH 113 ´t Kerkelijk Monopolie Werd Na 1800

QQleQ
IN EERSTE INSTANTIE
UITGEDAAGD DOOR DIVERSE ANTIKLERIKALE BEWEGINGEN.
Na 1960, in Rusland na 1989, vestigden zich allerlei concurrerende religieuze stromingen?
In Latijns-Amerika kennen de euangelicale protestantse groeperingen heel wat succes!
In Rusland zijn behalve allerlei protestantse stromingen
ook de katholieken
actief?
Elders komt
´t gebruikelijke schema
echter in problemen. ´t Islamitisch Midden-Oosten vertoont met haar sinds eeuwen
hegemoniale islam weliswaar veel gelijkenissen
met het Westen?
Toch was
´t religieuze landschap
er vóór de moderniteit ietwat gevarieerder - met z´n toegelaten, zij ´t ondergeschikte ´religies v/h Boek´ {het jodendom en
christendom}.
In het Azië
v/d niet-exclusieve religies
kan men al helemaal niet heen om de vaststelling van een religieus pluralisme dat reeds van vóór de moderniteit dateert, zelfs al groeit ook hier zoals in Japan, het aantal religieuze groeperingen
in de 20ste eeuw!
Hetzelfde
lijkt op te gaan
voor Afrika dat in religieus opzicht altijd al uiterst heterogeen wàs, een situatie die met de snelle groei van de nieuwe kerken in de 20ste eeuw
alleen een nieuwe
vorm
aanneemt?!
Er zijn dus
ernstige vragen te stellen
bij ´t beeld dat ´n rechte lijn trekt van vpprmodern monopolie naar modern pluralisme.
´t Geldt alleen voor die streken - ´t christelijke Europa & Latijns- Amerika -
waar één religie àlle andere heeft
kunnen verdringen!

In Azië was pluralisme echter
ook al vóóŕ de moderniteit troef?

Niet alleen leefden in India & China meerdere axiale religies,
zij ´t òngemàkkelijk naast elkaar.

Zij werden in kleinere kring
nog aangevuld door de huisreligies èn lokale èn regionale religies!
Bovendien blijkt bij nader inzien ook de christelijke religie-
beleving in ´t middeleeuwse Europa
niet zó uniform te zijn?!

De kerkdiensten
waren per regio heel erg verschillend ~
& werd in ´t katholicisme pas in de 19de eeuw
op één, Roomse leest
geschoeid!

´t Zelfde geldt
voor de heiligenverering
en feestdagen.

knipoog
08 jan 2022 - bewerkt op 14 jan 2022 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende