41117SH62 Transcendentalisering Individualisering

EN MEER
AUTONOME INSTITUTIONALISERING
ZIJN DE BASISKARAKTERISTIEKEN VAN DE NIEUWE AXIALE RELIGIES!
ZIJ VERKLAREN IMMERS OOK HUN IMMENSE, WERELDHISTORISCHE
INVLOED?
Want pas door de intellectuele
en institutionele revolutie van de assen/spiltijd werd de opkomst
van het fenomeen dat we sinds de 19de eeuw ´wereldreligies´ noemen
mogelijk.......
De Hogere Transcendentie
is voortaan niet meer ingeperkt tot slecht ´n bepaalde familieclan,
heilige stàd of etnische groep, maar geldt nú in beginsel
voor de gehéle
wéreld?
Verinnerlijking
en individualisering impliceren
dat men lid kan worden, óók al behoort men
tot een ander volk of een andere cultuur dan de stichter!
Een Religie die niet meer samenvalt met een staatsverband,
kan zich óók búiten de eigen enge grenzen van het rijk blijven verspreiden èn
- nòg belangrijker - ná de òndergang vàn het rijk blijven bestaan?
Axiale religies zijn, met andere woorden, universalistische religies:
´t zijn in aanleg universele religies
of wereldreligies.
De succesvolle axiale religies
kunnen vervolgens hun omgeving veel díeper beïnvloeden
dan hun niet-axiale voorgangers!

Als autonomer instituties
die als representanten van ´n veel hoger Transcendentie optreden,
stellen zij religiespecifieke eisen, niet alleen aan hun volgelingen maar óók aan de elites èn
´t politíeke gezàg.
Als geografisch wijdvertakte instituties
die naar voormoderne maatstaven goed georganiseerd zijn & bóvendien meester zijn óver schrift, traditie, onderwijs en vaak ook in wetgeving & conflictòplossing, hebben zij ´n beslissende invloed
in alle belangrijke domeinen
van ´n civilisatie?!
Axiale religies
zijn ook van langer dúúr
dàn de wisselvallende politieke rijken
èn zéker véél dúúrzamer dàn de wisselvàllige politieke
dynastieën - hun eeuwigheidsretoriek hééft ´n féitelijke grònd. Al deze factoren máken dat de grote, axiale religies die gedurende lange tijd ´n civilisatie domineren, dàn óók deze civilisatie
nog meer díepgaand
gáán bepalen?
Met als gevolg
dat we ook vandaag nog vele civilisaties niet met ´n
politieke dynastie, maar met hun hegemoniale religie verbinden [bv. ´t christelijke Europa]!
Wereldreligies en axiale civilisaties zíjn béide overduidelijk producten vàn de intellectuele & institutionele revolutie die werd ìngeluid mèt die dóórbraak van axiale religies
sinds ´t eerste millennium
vóór Christus!

OK!
01 dec 2021 - bewerkt op 07 dec 2021 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende