41099 SH 59 Andere axiale religies zijn nòg láter

QQleQ
ONTSTAAN,
zoals ´t sikhisme vanaf de 16de eeuw
& de Bahaireligie i/d 19de eeuw. ´t Heeft dan ook weinig zin
om assen/spiltijd te beperken tot de eeuwen tussen 800
& 200 vC/´t begin van onze jaartelling.

Staf Hellemans zou met Arnason,
Eisenstadt & Wittrock axialisering veeleer willen beschouwen als
´n bundel van fundamentele innovaties, die zoals bij alle belangrijke, historische innovaties ~
denk aan de landbouw & veeteelt, schrift & geld ~ eerst aarzelend & rudimentair begint
en met de tijd veel duidelijker contouren aanneemt, meer gewicht krijgt
& op ruimere schaal
verspreid geraakt.
Je kunt
blijven stellen
dat de meest beslissende doorbraak naar axialiteit ron 500 BC plaats vond
& i/d eerste eeuwen na Chr.
verworven is...
Vroegere ontwikkelingen
kunnen dan beschouwd worden als eerste tekenen van deze innovatie,
& latere ontwikkelingen als uitdieping, verspreiding
& variatie?


SH´s conclusie is dus
dat spil/assentijdthese van KJ zinnig is mits men haar historiseert,
d.w.z. beschouwt als ´n serie van geestelijke innovaties die eerst nog klein &
aarzelend aanvingen en met de tijd plaatsvonden
en zo ook in diepgang, belang &
omvang toenamen!

Die tijden als historische periode
v/d eeuwen rond 500 vC is slechts de beslissende doorbraak in ´n proces van axialisering, dat vroeger begon èn tot in onze tijd
bleef doorlopen?!

Anders geformuleerd:
axialiteit als ´n serie van kenmerken wordt i/d loop v/d tijd,
en zeker i/d moderniteit, meer & meer
de religieuze norm!?

Dàt verkláárt waarom er na de historische assen/spiltijd nog nieuwe axiale religies
(zoals soorten christendom, islam, sikhisme e.d.) gesticht kunnen blijven worden
& axiale religies steeds meer ontstaan, gemengd &
verspreid kunnen
raken!

Maar wat
zijn dan de kenmerken
vàn deze axiale religies, stamtalen & huidskleuren,
tradities, eetgewoonten, sexualiteit, klederdracht, behuizing,
landbouw, veeteelt, handel & wandel, gedragscodes,
omgangsvormen, zang, muziek, dans, kunsten,
wetenschappen & min of meer
verwante sociale
creaties
......?

OK!
27 nov 2021 - bewerkt op 06 dec 2021 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende