41097 SH 58 Het is niet duidelijk hoeveel v/d leer

QQleQ
VAN ZARATHOESTRA,
waarvan men nu aanneemt dat hij rònd of vóór AD/BC/VC geleefd heeft ~
àls hij al geleefd heeft ~ in het zoroastrisme terug te vinden is? En sinds de tweede helft
v/d 19de eeuw is men zich ook bewust geworden van de werelden van verschil die tussen de apocalyptisch & joods denkende ´masjiach´ Ye{ho}sjoea van Natseret, Beth Lechem etceterara
ligt & de leer & institutie v/h christendom v/d vierde eeuw! Maar niet alleen de fase van codificatie
& eerste institutionalisering dient te worden heròpgewaardeerd als ´n tijd met ´n eigen waarde èn ìnbreng... Dàt geldt ook voor de latere fasen, in het bijzonder voor de moderniteit.
Op elk moment v/d geschiedenis van ´n religie wòrdt de religie hèrúitgevonden -
opnieuw geïnterpreteerd & vormgegeven - èn vaak óók
op ´n nieuw spoor gezet?!

´t Ìs zoals ´n bedrijf:
al hebben de stichter en de
begintijd ´n beslissend stempel gedrukt,
het bedrijf móet zich ìn èlke tijd opnieuw òp
de màrkt bewíjzen en dàt leidt soms
tot gròndige hèr-
oriëntaties!?


´n Tweede probleem
betreft de vraag òf er wel ´n spiltijd in de
strikte zin v/h woord gesproken kàn worden. Meerdere axiale religies -
en niet van de minste - zagen immers het licht in ´n tijd die ver verwijderd is
vàn 500 BC, dé hypothetische às v/d wereldgeschiedenis. rood]Zoals eerder & vaker vermeld
zou Zarathustra vlg. recent onderzoek niet i/d 7de tot 6de eeuw, maar rond ´t jaar 1000VC, vlg. sommigenzelfs i/d 13de eeuw vC hebben geleefd? De ´kètterse´ farao Echnaton die AeGYPTe regeerde van 1353 tot 1335 vC, probeerde nog enkele eeuwen vroeger, zij ´t vergeefs, ´n naar ´t monotheïsme zwemende zonnecultus ingang te doen vinden! Nog meer problemen zijn er met de einddatum...
De twee religies met actueel de grootste aanhang zijn al hélemáál buiten de assentijd ontstaan,
´t christendom i/d éérste eeuw & de islam
i/d 7de eeuw.

OK!
27 nov 2021 - bewerkt op 05 dec 2021 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 77 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende