41061/105Tòch móói de kinderjaren vòl met Verhalen

QQleQ

OVER DUIZENDEN JAREN,
VERRE PLAATSEN, VERSCHILLENDE MENSEN,
ONTELBARE DIEREN, VRACHTEN,
VRUCHTEN, PLANTEN
& FANTASIE!
Het leek zo normaal
dat je dacht dat het altijd wel zó zou blijven met sprekende goden
èn hun profeten??
Toen ze
de volgende morgen
gingen bidden zagen de Filistijnen dat het beeld van DAGON gevallen was
en Dagons hoofd en zijn beide handen
lagen afgehakt op
de drempel!!!
Daarna teisterde
de Héér G d nu al zo de inwoners van Asjdod
met gezwellen & muizen waarmee dood en verderf gezaaid werd!
Deze Filistijnen wisten EIGENLIJK ALLANG UIT ERVARING
wel dat dit alles de schuld was
van die ÀRK!
¨WÀT MÓETEN WÍJ DÓEN
MET DIE ARK VAN DE G D VAN ISRAËL?¨
vroegen ze elkaar nú! Ze overreedden daarom
de naburige Stad Gath om de Ark
ònderdak te bieden!
Al meteen nadat
de ark overgebracht werd
was ook deze stad op zijn beurt geteisterd door Irritante Plágen
& Ergerlijke Epidemieën: de mensen konden al niet wachten òm de ark kwijt te raken!
Daarom stuurden ze die dóór naar Ekron, maar de bevolking begon nu al meteen
te schreeuwen ÈN te tieren: ¨ZE HEBBEN DE ARK VAN DE GOD VAN
ISRAËL AL VAST EN ZEKER HÍERHÉÉN GESTUURD
ÒM ÒNS ÀLLEMAAL
TE DÓDEN!¨
Dus belegden
de Filistijnse stadsvorsten snel ´n spoedvergadering!
Die ark had hèn nog steeds niets anders dan dood en verwoesting opgebracht?
¨HOE KUNNEN WE NU DAT VRESELIJKE DÌNG ZÓ WEER NAAR HEN TERUGSTUREN?¨
zo vroegen ze elkaar! De vorsten overlegden, waarna ze tegen de mensen zeiden:
¨LAAT DIE ARK NIET ZONDER MEER ZÓMAAR WÈGGÁÁN!
GÉÉF ´N ZOENOFFER MEE VOOR DEZE
G D VAN ISRAËL!¨
Zó gezegd zó gedaan?
En ze droegen aan de mensen òp
òm vijf gouden gezwellen en vijf gouden muizen te maken
en die in ´n zadeltas te stoppen náást de àrk, op een wagen getrokken
door twee koeien. ´Àls de wagen uit eigen beweging in de richting van Beth Sjemesj gaat,
alwaar de Stam van DAN wóónt, dàn geeft de God van Israël ook déze Ramp
óver òns vòltròkken! En àls ze de
andere kant op gaat, dàn was
het tóeval?´
Niet veel later
ging ´n wágen mèt dááròp dé Àrk
èn ´n zadeltas met de gouden muizen & de gouden gezwellen op wèg!
Die ossen liepen régelrècht naar Beth Sjemesj! De Israëlieten konden hùn ógen dan ook niet meer geloven toen zíj die àrk zágen? Daarom zetten ze de Ark, samen met de zadeltas mèt deze
gouden voorwerpen, òp een Grote Steen!
De twee lastbeesten
offerden ze aan
de Héér!

Dáárvàndáán
werd deze Ark van het Verbond naar Kiriat-Yeariem
in Yehoedah gebracht, waar die nu ook de volgende twintig jaar
zou kunnen verblijven?!! Er werd nu ´n
speciaal Heiligdom
voor opgericht!
Èn ´n man
uit de Stam van Levi,
El Azar genaamd, werd gewijd òm zòrg te dragen voor dé Àrk G ds.
Twee cherubs spreidden hun grote gouden vleugels beschermend uit:
het héiligste voorwerp van Israël ~ dé Àrk
met dé Tíen Gebóden!
Nadere
uitleg bij dit Verhaal?
Deze Ark v/h Verbond symboliseert
G ds eeuwige aanwezigheid èn Màcht!
De Israëlieten namen áán dàt de ark aan hèn
de overwinning op de Filistijnen zal bezorgen, maar ze leden
een bloedig Verlies! De Filistijnen behandelen de ark als een ¨Gevangen
Àfgod¨, maar de overtuiging dat hun eigen goden toch nog veel machtiger zijn
dan die god van Israël is van korte duur! God maakt aan beide volkeren daarom nu zó
dus dúidelijk dat híj zich niet langer meer voor hun wagentjes laat
spannen èn dat hèt Lòt vàn hùn Lànd
ìn zíjn Hànden
lìgt!
Kun je
nágáan: dit alles èlke
dàg van de wéék, jaar
na jaar, elke maand
levenslang doodgewoon
simpelweg omdat
het moet
...
Bidden
vóór èn ná het éten
& slapen gaan, iedere zondag ter kerke,
zondagsschool/catechisatielessen & bij alle geboorten, huwelijken,
begrafenissen, kerkdiensten èn daarbij behorende plechtigheden altijd en
overal door talloze christelijke gelovigen die ook slaven opkochten, vervoerden
en te werk stelden net als in de kolonies in Amerika & Indonesia, Ghana, Congo, Niger,
Afrika´s Kaap de Goede Hoop, Kerala, Ceylon, Decima, China/Korea & op talloze
andere eilanden, stranden, havens, matrozen, timmerlieden, deskundigen,
militairen, zakenlieden en hun o zo diverse belangen te kust en te keur
als bv. nootmuskaat, kokosnoten, walnoten, proviand, zout,
drinkwater & de bevelen van kapiteins,
Vergaderingen, Staten Generaal,
Pruiken, Kantkragen,
Bijbelteksten &
Rituelen....

knipoog
19 nov 2021 - bewerkt op 25 nov 2021 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende