40747Y330:Nutteloze Klassen? Dé Belangrijkste Eco-

QQleQ

NOMISCHE VRAAG V/D 21STE EEUW
ZOU WEL EENS KUNNEN WORDEN WAT WE AAN MOETEN
MET AL DIE OVERBODIGE MENSEN ONDERWEG O/D VLUCHT!
Wàt zùllen bewùste mensen dóen zodra we uiterst intelligente, niet-bewuste algoritmen hebben
die bijna àlles béter kùnnen? Van oudsher was de arbeidsmarkt verdeeld in drie grote sectoren: landbouw, industrie & de dienstensector!

Tot circa 1800 was de overgrote meerderheid van de mensen werkzaam in de landbouw en werkte nog maar een klein deel in de industrie en de dienstverlening?! Tijdens de industriële revolutie verlieten mensen in ontwikkelde landen de akkers en koeien. De meesten gingen aan de slag in de industrie, maar ´n groeiend aantal kreeg ook banen in de dienstensector.

De afgelopen decennia ondergingen ontwikkelde landen wederom een revolutie: ook industriële banen verdwenen soms sneller of langzamerhand & de dienstverlening groeide!? In 2010 werkte maar 2% v/d Amerikanen nog i/d landbouw & 20% i/d industrie, terwijl 78% werkzaam was als leraar, arts, web-designer etceterara.

Als geestloze algoritmen beter kunnen onderwijzen, diagnosticeren en ontwerpen dan mensen,
wàt dóen we dàn? Ook dit is geen compleet nieuwe vraag! Sinds het begin v/d industriële revolutie waren de mensen al bàng dat verdere mechanisatie zou gaan blijven leiden tot massale werkloosheid?

Dat is nooit overal zó gebeurd! Óude beroepen verdwenen, maar er kwamen nieuwe beroepen
voor i/d plaats & er was altijd nog wel íets te vinden wat mensen toch béter konden dan machines?

Maar dat is geen natuurwet & níets garandeert dat ook dit nog in de toekomst zó zàl blíjven!

Mensen hebben in principe twee sóórten vermógens:
fysieke & cognitieve.


Zolang machines alleen i/d fysieke sfeer met die mensen concurreerden, waren er altijd nog wel talloze cognitieve taken waarin mensen beter waren & toen zuiver manuele arbeid overgenomen werd door machines, richtten mènsen zich dus op taken die al wèl enig cognitief vermogen veréisten?!

Maar wàt gebeurt er als algoritmen beter dan wij worden in het opslaan, analyseren & herkennen van patronen!?

´t Idéé dat mensen altijd ´n uniek vermogen zùllen blijven hebben dat niet-bewuste algoritmen nooit kúnnen verwerven is ijdele hoop.

We sullen scene?
Of niet...

blozen
11 sep 2021 - bewerkt op 15 sep 2021 -
Meld ongepast verhaal.
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende