40736Y319 Náást hun ònvóórspèl- & vàtbaarheid voor

QQleQ
ÀNGST,
HÒNGER EN VERMÓEIDHEID, DÈNKEN
EN BEWÉGEN SOLDATEN VAN VLEESCH EN BLOED
op ´n tijdschaal die steeds meer
àchterhááld wordt!
Vàn de tijd
van Nevoechadnetsar
tot & met de tijd van Saddam Hoessein
werd oorlog altijd gevoerd volgens ´n organisch tijdschema? Discussies duurden uren,
veldslagen kossten dágen en oorlogen sleepten
zich jarenlang voort
~~~~
Cyberoorlogen
hoeven daarentegen
maar een paar minuten te duren.
Als de luitenant van dienst bij ´n cybercommando ziet
dat er iets gèks gebeurt, pakt hij de telefoon om zijn superieur te bellen,
die direct ´t Witte Huis waarschuwt!

Maar helaas, tegen de tijd dat de president naar de rode telefoon reikt, ìs die oorlog al verloren?


´n Geavanceerde cyberaanval kàn binnen luttele seconden ´t Amerikaanse elektriciteitsnet plàtlèggen, de Amerikaanse luchtverkeersleiding i/d wàr sturen, talloze industriële ongelukken veroorzaken in kerncentrales & chemische fabrieken, de communicatienetwerken van politiek, léger èn inlichtingen-diensten verstoren & financiële gegevens vernietigen, zodat er biljoenen dollars in róók òp
gaan & niemand meer wéét wàt vàn wíe ìs!

´t Énige wat de publieke hysterie nog énigszìns zàl ìndàmmen ìs dàt het internet, de televisie & de radio dan óók plàtlìggen, zodat het vòlk níet òp de hóógte ìs vàn de vòlledige omvang vàn de ràmp?

Op kleinere schaal kunnen we kijken naar twee drones die in ´n luchtgevecht verwìkkeld zijn!
De éne drone kàn ´t vúúr pas ópenen ná toestemming vàn ´n mènselijke operator ìn ´n vèrre bùnker.
De andere werkt volledig autonoom. Wèlke drone dènk je dat er wìnt?

Als ´t aftandse restant v/d Europese Unie in ´t jaar 2093 drones & cyborgs stuurt om ´n nieuwe Franse Revolutie i/d kíem te smóren, zal de Parijse Commune èlke beschìkbare hacker, computer & smartphone mobiliseren, maar ´t obergrote déél v/d mensen zal níet méér van ook maar énig nùt zijn, hoogstens als schild...

´t Is veelzeggend dat de meerderheid v/d bùrgers
bij veel asymmetrische conflicten nú àl wordt gereduceerd tot menselijke schìlden
tégen geavanceerd wápentúig?!

liefdesverdriet
cool!
08 sep 2021 - bewerkt op 12 sep 2021 -
Meld ongepast verhaal.
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende