40535 Y167 Aangezien de goden nooit stierven en ze

QQleQ

GEEN KINDEREN HADDEN
DIE RUZIE KONDEN KRIJGEN OM DE ERFENIS,
VERGAARDEN ZE ZO NU DUS VOORTAAN STEEDS MEER
BEZITTINGEN &
MACHT?!
Steeds
meer Soemeriërs
waren in dienst van hun goden, leenden vàn hun goden,
bewerkten ´t land v/d goden & waren de goden ook toen al belastingen èn tienden schuldig!?
Net zoals John in ´t huidige San Francisco in dienst is van Google & Mary bij Microsoft werkt, zó
was ook dé éne persoon in ´t oude Uruk in dienst van de grote god ENKI, terwijl zijn buurman
werkte voor de godin Inanna. De tempels van Enki & Inanna domineerden de skyline van
Uruk {URK} & hun goddelijke logo´s waren te zien op gebouwen, kleding en producten.
Voor de Soemeriërs waren Enki en Inanna nèt zó ècht
als Google en Microsoft
voor òns.....
Vergeleken bij
hun voorgangers ~ de geesten en overleden voorouders uit de steentijd ~
waren de Soemerische goden bijzonder màchtige entiteiten! Het behoeft geen uitleg dat die ¨goden¨
níet ècht hùn èigen záken régelden, òm de dóódéénvóudige réden dàt zíj níet bestònden, of hóóĒµstens
ìn de menselijke fantasíe? De dágelijkse beslòmmeringen werden afgehandeld door príesters
(nèt zoals Google & Microsoft óók mènsen van vléés èn blóed móeten blijven ìnhúren
òm hùn záákjes te régelen)! Maar ook déze zgn. goden vergaarden alsmaar steeds
méér bezittingen & òp ´n gegéven momènt konden
de priesters ´t níet
overzíen?
Zíj vertegenwóórdigden dan wel
´n zgn. Màchtige Hémelgòd of de Àlwétende Áardegodin,
maar zèlf waren ze ook maar gewone stervelingen van bloed, vleesch & tranen!
´t Wèrd stééds làstiger te ònthóuden wèlke Landerijen, boomgaarden & akkers eigendom v/d Godìn Inànna wáren, & wèlke werk-nemers vàn Inanna hùn saláris al gekregen hàdden,
wèlke v/d pàchters v/d Godin hùn pàcht nòg níet betááld hàdden
èn hoeveel rènte al haar schuldenaren
nu weer moesten
betalen?!
Dàt wàs
óók tóen al
één van de belangrijkste redenen waaròm
mènselijke samenlevingsverbànden in Soemerië, nèt zóàls overal elders
ter wereld ´àllertijden´, zèlfs dúizenden járen ná die agrarische
revolutie nòg stééds níet té gróót
konden gaan
worden!?

Want
er waren
nu nog steeds
geen gigàntische koninkrijken,
èn géén uitgebreide handelsnètwèrken
èn dùs óók géén universele
religies?
Kijk maar naar
huidige problemen van allerlei
supermachten
na Napoleon Buonaparte,
beheerders van kolonies, tsjaren, vadertjes, keizers & eisers:
Vlad Dracula POETIN, dj Dumbo Donald Duck TRUMP, Boris JOHNSON,
Xi Pingpongspin, Oenige Kimmen en andere megalo-
mane ´bezitters´, ´deelbestuurders´, ´huurders´,
Presidenten & Partijvoorzitters
groot &
klein.....
Hoe kunnen ze
hun bondgenoten bij elkaar houden
zonder elkaar de hersens te blijven inslaan,
gifchroomlegers, ambtelijke ´foutjes´, toeslagaffaires, friendly fires,
absolute gehoorzaamheid te eisen & de juiste sancties te verordonneren
t.o.v. zgn. ´vrienden en vijanden´, boze onderdanen
en andere onwilligen, trouwe
slaven & nieuwe
terroristen?
Laten we dus
blijven zoeken naar hoe ´t zóvèr
gekomen is? Wanneer, waarom,
wie, wat, waar
& wàt
nú!

OK!
28 jul 2021 - bewerkt op 04 aug 2021 -
Meld ongepast verhaal.
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende