40526 Y156 ´t Is relatief makkelijk te accepteren

QQleQ

DAT GELD ´N TYPISCH INTERSUBJECTIEVE REALITEIT IS?!

De meeste mensen zullen ook grif toegeven dat oude Griekse goden,
rijken van het kwaad en de waarden van vreemde culturen alleen in de fantasie bestaan!?

Maar we willen niet accepteren dat ´ònze Gòd´: ònze nátie òf ònze waarden pure fictie zijn,
want dàt zijn immers dé dìngen die òns léven ìnhoud géven?

We willen graag geloven dat ons leven òbjèctíef zìn hééft en dat ònze òffers góed zijn vóór íets
wàt dé Verhálen ìn òns hóófd óverstijgt!

Maar in werkelijkheid heeft het leven van de meeste mensen àlléén zìn bìnnen het nètwèrk
v/d Verhalen die ze èlkaar vertèllen?!

Betekenis ontstaat als veel mensen ´n gezamenlijk wèb van verhalen wéven!

Wááròm hééft ´n bepáálde hàndeling - zoals trouwen i/d kerk, vasten tijdens ramadan of stemmen òp verkíezingsdàg - in míjn ógen zìn?

Omdat mijn ouders dàt óók vinden,
nèt àls mijn broers, m´n buren, mensen in nabijgelegen steden & zèlfs de inwoners van verre landen...
En wááròm vìnden àl díe mènsen dàt hèt zìn hééft?
Òmdàt hùn vríenden èn búren er óók zó óver dènken.
Mensen verstèrken còntínú elkaars geloof in ´n proces dàt zìchzèlf ìn stànd hóudt!
Èlk ròndje wéderzijdse bevèstiging trèkt hèt wèb vàn betékenis stràkker áán, tòtdàt je nòg maar náuwelijks de kéuze hèbt òm íets ànders te gelóven dàn àlle ànderen...
Maar zó´n wèb vàn betékenis vàlt dóór de decennia & ééuwen héén ook wéér úit èlkaar & intussen wordt er meestal óók ´n níeuw wèb gespònnen?!
´t Bestuderen v/d geschíedenis komt néér òp tóekijken hóe díe wèbben gespònnen èn àfgebróken worden & ´t besèf dàt de dingen die voor mensen in ´n bepaalde tijd hèt belangrijkste lijken wàt èr ìs, voor hùn nakomelingen vòlslágen betékenislóós kùnnen wòrden.

engel
OK!
27 jul 2021 - bewerkt op 02 aug 2021 -
Meld ongepast verhaal.
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende