40518 Y149 Méér dàn sèks èn gewèld: àls sapiens

QQleQ

OVER DE WERELD HEERSEN
OMDAT WIJ DE ENIGEN ZIJN DIE FLEXIBEL KÙNNEN SAMENWERKEN
MET GROTE AANTALLEN SOORTGENOTEN, DAN MOET DÀT ONS GELOOF
IN DE HEILIGHEID VAN ´T MENSDOM
WEL ONDERMIJNEN!
We denken vaak
dat wij zó speciaal zijn èn dááròm allerlei
privileges verdienen?
Als bewijs dáárvóór
wijzen we dan nogal eens
op al die fantastische prestaties van ´onze soort´:
we hebben immers de piramiden èn de Chinese MÚÚR gebouwd èn ontdèkt hóe atómen
& DNA-moleculen ìn èlkáár zitten, we zijn naar de ijskoude Zuidpool
èn de Halvemáán gereisd!!!
Àls díe
prestaties voortkomen
uit één of àndere unieke essentie die íeder individueel mènsch hééft ~
´n ònstèrfelijke zíel òf zóíets dergelijks ~ dàn zou het zìn hebben
òm àl het mènselijk léven
´heilig te verklaren´!?
Maar aangezien àl die triomfen
eigenlijk alleen maar ´t resultaat zijn van massale samenwerking,
is ´t al met al nu reeds ietwat mìnder duidelijk waaròm we zóvéél ontzag moeten hebben
voor het menselijk individu?!

´n Bijenzwerm is tot véél méér in staat dàn één vlìnder, maar dat wil nog niet
zeggen dat ´n bíj dáárméé óók heiliger ìs dàn ´n vlìnder!
De Roemeense communistische partij wist
de òngeòrganiséérde Roemeense bevolking met succes tientallen jaren te overheersen
met Vadertje Stalin àchter de gammele búúrdeur!
Wàs ´t leven
van zo´n partijlid daarmee
dan ook verhevener dan het leven
van ´n gewoon Roemeens
bùrger?
Mensen kùnnen
véél èffectíever samenwerken
dan chimpansees & daaròm sturen wij mensen onze ruimteschepen
naar de maan, terwijl chimps stenen en
shit naar dierentuin-
bezoekers gooien!

Wil
dàt àlles dan óók
metéén zeggen dàt
mènsen superieure
wézens zijn?

sneaky
25 jul 2021 - bewerkt op 02 aug 2021 -
Meld ongepast verhaal.
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende