40510Y140 In 1904 benoemde de Duitse onderwijsraad

QQleQ


EEN SPECIALE WETENSCHAPPELIJKE COMMISSIE ONDER DE LEIDING VAN EEN PSYCHOLOOG OM DE ZAAK TE ONDERZOEKEN!

De 13 leden v/d commissie - onder wie ´n circusdirecteur en ´n dierenarts - waren ervan overtuigd dat ´t bedrog móest zijn, maar wàt ze ook deden, ze konden geen tekenen van oplichterij of trucs ontwaren!

Zelfs toen Hans van z´n eigen baas gescheiden werd & bevraagd werd door wildvreemden, gaf Hans nòg stééds bijna altijd het juiste antwoord!

In 1907 begon de psycholoog Oskar Pfungst aan een nieuw onderzoek, waarin de waarheid uiteindelijk aan ´t licht kwam?

´t Bléék dat Hans die juiste antwoorden gaf door heel goed op te letten op de lichaamstaal & gezichtsuitdrukkingen van zijn gesprekspartners.

Als Hans de vraag kreeg hoeveel 4 keer 3 was, wist hij al uit ervaring dat de mensch verwàchtte dat hij een x-aantal keer met zijn hoef op de grond zou blijven tikken!

Hij begòn te stampen èn hield de mèns nauwlettend in ´t óóg?!

Zodra Hans het júiste aantal tikken naderde, werd die mens steeds gespannener en als Hans ´t júiste aantal hoeftikken had bereikt, bereikte ook de spanning hèt hóógtepunt.

Hans wìst hóe hij dàt moment hèrkènnen kòn aan de lichaamshouding & gezichtsuitdrukking van de mens!

Híj híeld òp mèt stampen èn zàg de spànning dan ook plaatsmaken voor verbijstering of gelach?!

Dàn wìst Hans dàt híj het góed had!?

Slimme Hans wordt vaak als voorbeeld gegeven v/d manier waarop mensen abusievelijk dieren kunnen vermenselij-ken èn véél grótere vermógens aan ze tóeschrijven dan ze eigenlijk hebben...

Maar ìn wézen is die les juist òmgekeerd!
Dit Verhaal toont aan dat wij, als we dieren vermenselijken, de dierlijke cognitie meestal júist ònderschàtten & tegelijk de unieke vermógens van andere wezens negéren!
Hàns wàs níet bepaald ´n rékenwònder!
´n Achtjarig kind kon het béter?
Maar in zijn vermogen om de emoties & intenties van de mènsen àf te lézen uit hùn lichaamstaal wàs Hans ´n wáár geníe!
Als ´n Chinees me in ´t Mandarijn zou vragen hoeveel 4 maal 3 is, zou ik hem nooit van mijn léven het juiste antwoord kunnen geven door 12 x met mijn voet te stampen, puur & alleen door´t observeren van gezichtsuitdrukkingen & lichaamstaal!
Die Slimme Hàns kòn dìt wèl, omdat paarder normaliter mèt elkaar communiceren via lichaamstaal.
Wat ècht echter zó òpmèrkelijk wàs aan Hàns, was dat híj mèt déze methode niet alleen de emoties èn intenties van z´in eigen soortgenoten ontcijferen kòn, maar óók díe vàn wìldvréémde mènsen.
23 jul 2021 - bewerkt op 29 jul 2021 -
Meld ongepast verhaal.
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende