40298194NeoplatonistPraatpaalMobieltjeHackerBiGBrO


{QQleQ}
ALS GRIEKENLAND
IN DE TWEEDE EEUW VOJ/BCE
DOOR ROME VEROVERD WORDT,
WORDEN DE POLITIEKE STRUCTUREN VAN HET ROMEINSE RIJK GEBOUWD
OP DE RUÏNES VAN HET HELLEENSE RIJK, MAAR HET GRIEKSE DENKEN MET
ZIJN FILOSOFISCHE SCHOLEN BLIJFT DE ROMEINSE WERELD OVERHEERSEN!

Ondanks ´t succes v/h stoïcisme blijft het platonisme -
zoals dat door Plato onderwezen werd {de Oude Academie heeft zich volkomen opengesteld ondertussen voor invloeden van andere denkstromen} -
wel enkele aanhangers houden.

Plotinus, geboren aan
het begin v/d derde eeuw
AD/CE, is er één van.

Hij is 28 wanneer hij in zijn woonplaats Alexandrië
zijn leermeester Ammonius ontmoet & 40 wanneer hij in het leger gaat,
op zoek naar andere filosofieën, in het bijzonder
de Perzische & Indische?!

Daarna keert hij terug en vestigt zich in Rome,
waar hij een Grieks-Romeinse school sticht die beschouwd wordt
als de laatste in zijn soort.

Deze school
wordt neoplatonisch genoemd,
maar haar leerlingen laten zich erop voorstaan
eenvoudigweg ´platonist´ te zijn?

Van Plato
neemt Plotinus nu voornamelijk
de theorie van het Éne over, hèt hóógste Principe
waaruit de zintuiglijk waarneembare wereld
voortkomt.

Het ÉNE vertegenwoordigt
de absolute transcendentie van het Goede;
het Kwaad zetelt in het zintuiglijk waarneembare,
dat een heel zwakke afspiegeling vàn het Ene vormt.
Er is echter geen sprake van een dualistisch stelsel dat het goede tegenover het kwade plaatst,
´t goddelijke tegenover het stoffelijke, maar wel van een naar éénheid strevende visie met twee polen, een ´meer volmaakte´ en een ´minder volmaakte´, met daartussenin
opeenvolgende niveaus van verheffing
naar volmaaktheid?!

In een opgaande beweging,
die zich voltrekt i/d ervaring, moet de ziel - als bemiddelaar
tùssen de waarneembare wereld & de kenbare wereld - zich daarom losmaken v/h waarneembare,
met inbegrip v/h lichaam & z´n hartstochten, om naar het kènbare tóe te gaan,
naar de hoogste werkelijkheid,
hèt Éne.


Óver dìt Éne gáát hééΔΊ het denken van Plotinus
& de neoplatinistische school, die zowel filosofische als mystiek is, & die voor ´t bereiken
van de ´godheid´ meer nadruk legt op de weg van de extase
dan op het denken.

In zijn geschriften,
na zijn dood verzameld door zijn leerling Porphyrius,
geeft Plotinus blijk van ´n mystieke vervoering die in alle opzichten vergelijkbaar is
met die van asceten die hun leven aan ´G d´ hebben gewijd?

Over deze vervoering, die hem naar ´t hoogste wézen leidt, schrijft hij ´t volgende:
¨DÁÁR ÌS HÈT WÁRE LIEFDESOBJECT
WAARMEE WE ONZE KÙNNEN VERÉNIGEN DOOR ERAAN DEEL TE NEMEN
EN HET WAARLIJK TE BEZITTEN, NIET DOOR HET UITWENDIG TE OMHELZEN
DOOR ´T VLÉÉS? WIE GEZÍEN HEEFT, WÉÉT WÀT ÌK ZÈG:
DE ZIEL VERKRIJGT ´N ÀNDER LÉVEN WANNEER ZE HEM BENADERT,
ZODRA ZIJ BIJ HEM IS EN DÉÉL AAN HEM HEEFT (...)!
WE MOETEN DE ANDERE DINGEN NEERLEGGEN,
ONS ALLEEN IN HEM BEVINDEN EN ALLEEN HÈM WÒRDEN,
DOOR ÀL HET ANDERE & OVERIGE WÈG TE LATEN, ZODAT WE ONS SPOEDEN
OM HIER UIT TE KOMEN EN ONS ERGEREN
DAT WE AAN ANDERE DINGEN VERBONDEN ZIJN...
WE ZOUDEN VOLLEDIG DOOR HÈM OMGÉVEN WÌLLEN ZIJN
EN WILLEN DAT ER GEEN ENKEL DEEL VAN ONSZELF ZOU ZIJN,
DAT NÍET VERBÒNDEN WÀS
MÈT GÒD!¨

engel
11 jun 2021 - bewerkt op 14 jun 2021 - 38x gelezen
Meld ongepast verhaal.
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende