40107 flog36 DeLogicav/d Ruilhandel&Wederkerigheid

QQleQ

DIE WE
AL MET DE
GEESTEN ONTWIKKELD HADDEN,
kàn de goden - in dit geval dé Godìn - haast
niet langer meer blijven tevredenstellen,
dachten we?!

Wanneer we ons tot haar richten,
is ´t om te bidden & om haar hùlp te bijven roepen:
zij staat boven hen & kan hen helpen, zoals zij ook zelf hun akkers hèlpen
om vruchtbaar te blijven worden en onze kuddes groter!?

Nadat de verhouding tot de ´hogere krachten´
honderdduizenden jaren vrijwel stilgestaan heeft, voltrekt zich ´n sneller verandering
dan voorheen! Maar zoals de mens niet alleen kan volstaan met wat mooie woorden
die niet in concrete daden omgezet worden, zo hebben ook de goden behoefte
aan veel meer dan alleen maar langduriger gebeden?

Zij hebben ´waardiger´ offergaven nodig,
die nu zo geschikt zijn òm hèn te dóen reageren op de vragen van degene die hen aanroept!
De Veehouder, de pater fa-milias die voor z´n gezìn zòrgt, zal hen ´t allerkostbaarste géven
& blijven schenken wat hij heeft: een Dier uit zijn Kudde, dat hij nauwgezet
gevoederd heeft en grootgebracht èn waarvoor hij zich
uitgesloofd heeft!

Er worden namelijk nooit wìlde beesten als offer geschonken?

Dìt zàl i/d geschiedenis v/d religies ´n constante blíjven!

Marcel Mauss (1872-1950) wordt beschouwd als de vader v/d Franse etnologie;
hij was overigens ´n leerling & neef van Emile Durkheim, de stichter v/d moderne sociologie.

In zijn Essay sur le don
{´Essay over de gave´}, dat etnologen generaties lang
beïnvloed heeft, ontleedt MAUSS dan ook de logica die ten grondslag ligt a/h proces v/d gave,
die het sterkst tot uitdrukking komt
in het bloedige offer.

Mauss heeft weinig veldwerk verricht,
maar baseerde zijn werk wel op een aanzienlijk aantal observaties, vooral van zijn leerlingen -
vanaf 1890 was hij a/d École Pratique des Hautes Études in Paris
verantwoordelijk voor ´t onderwijs i/d ´godsdienstgeschiedenis
v/d niet-geciviliseerde volken´!

Bij de vroegste volken,
zowel bij Siberische volksstammen als bij de Toraja op Celebes die hij herhaaldelijk noemt,
wordt regelmatig ´n schenkingsdienstritueel georganiseerd: de potlatch,
die de aanhoudende ruilhandel in spirituele zaken tussen individuen,
stammen & geesten formaliseert
èn concretiseert...

engel
30 apr 2021 - bewerkt op 04 mei 2021 - 28x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende