3981466DitBegripTienGeeftAldusOndermeer Áán Dat De

QUQELEQU&KOEKOEROEKOE
SCHEPPING
MET DE 10 TOT HET UITERSTE VERVULD IS
EN DAT DE ONTWIKKELING VAN DEZE WERELD
DÁÁRMÉÉ OOK DE UITERSTE GRENS BEREIKT HEEFT!
En dit is wat zich in het dier van het tiende Sterrenbeeld uitdrukt:
de ontwikkeling is tot haar uiterste punt gekomen
en kan of mag niet meer vèrder?

Dit wordt nog eens bevestigd door ´t absolute getal 17, welk begrip staat voor ´t einde van ´n wéreld...


Yoseef Ben Ya´akov wordt verkocht
op z´n 17e jaar. Op ´t eind v/d zgn. ¨scheppingdagen¨ zegt ¨G d¨
dat ´t ´goed´ was, TOV {tet wav beit 9-6-2} in totaal 17. Met het begrip 17 komt er een einde aan ´n periode, een tijdperk; er is iets voltooid & daarna gaat er iets opnieuw beginnen!
Misschien dat dit op ´t eerste gezicht ietwat vreemde gebod dat ´n bokje niet
i/d melk van z´n moeder gekookt mag worden,
ineens wèl gaat leven & zinvol wòrdt?!

´t Betreft hier die menging
van twee dingen die een volkomen tegengesteld principe uitdrukken!?
De melk staat voor ´t alsmaar vèrder ontwìkkelen & verder gróeien, iets wat lijnrecht staat tegen-
over de wezenlijke betekenis v/h begrip geitenbok, dat juist wijst op ´t vòltooid zijn
van ´n ontwikkeling, waarbij dus geen sprake meer kan zijn
van verdere groei.......

De joodse halacha,
de geboden & verboden v/d dagelijkse levenspraktijk, verbiedt daar-
om op grond van dit weten ´t mèngen van vléés- & melkproducten. Daaròm treft men in
in ´n echt joods huishouden ook twee keukens aan of tenminste een strenge scheiding
bìnnen ´n keuken: de ene helft dient voor ´t bereiden
van maaltijden met melkproducten.


Er is zelfs sprake van gescheiden
serviezen, bestek & pannen, gescheiden afwasbakken
& verschillende afwasborstels! Zo kun je bv. @NL in joodse kringen geregeld ´t woordje
´melkvork´ horen: dat is ´n vork die onderdeel uitmaakt v/h ´melkservies´,
waarmee je dus wèl in aanraking mag komen
met melkproducten, maar
niet met
vlees.

nahnah
17 feb 2021 - bewerkt op 24 feb 2021 - 31x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende