39811 63 MaarBuitenDeTempel IsEr ´n Verschil: Dáár

QQQQ
VALLEN
DE DINGEN NIET SAMEN!
In onze concrete wereld heeft het dus géén zìn
om letterlijk dieren te offeren, zó wèrkt het níet [méér?]!
Die verhouding tussen ´t dier en dat wat het dier in die andere wereld vertegenwoordigt,
kun je niet zómaar dóórtrekken. Als vrienden ons uitnodigen voor ´n vakantie in Caïro, hoeven we
dat ook niet te weigeren met het argument dat we daarmee ´terug naar AeGYPTe´
zouden gaan, en dat we dat niet willen? Ook is ´t zinloos om te zeggen:
¨Ik neem geen abonnement op ´t zwembad, want daarmee
geef ik me over ´aan de wereld
van het water!´¨
Dàt is nu
eenmaal hier in deze wereld
niet meer zó! Hetzelfde geldt ook
voor ´t korban, ´t òffer?
We moeten niet in letterlijke zin
´n koe naar de tempel willen brengen. We moeten ons afvragen:
wat betekent het ´offeren van dieren´ in ònze tijd & ònze wereld?
Wàt ìs ´òffer´ & wat is ´het dier´?
Dàn kom je pas tot de conclusie dat ´t òffer
staat voor ´t proces van ´náder tot ¨G d¨ te komen´ & dat ´t dier staat
voor onze uiterlijke, lichamelijke kant? In onze tijd houdt het offer ìn dat wij in ´t dagelijks leven
ook de uiterlijke kant in verbinding gaan brengen met de innerlijke kant, met dé kèrn of dé één!
In deze wereld kan het offer dus nu niet meer plaatsvinden
zoals we dat letterlijk i/d bijbel lezen!
Àlleen i/d Tempel,
waar vorm & wezen samenhangen,
kan men spreken van ´n dierenoffer,
want in die wereld is ´t dier gelijk aan
onze uiterlijke kant.
Zolang wij
in een wereld leven
waar vorm en wezen niet samenvallen, zou ´t offeren van ´n dier
een zinloze dieren-móórd zijn. In bepaalde joodse kringen leefden [leven?]
zelfs plannen om dé Tèmpel
wéér te herbouwen.
Fanatieke groepen zouden zodoende
de Omar~moskee èn Gouden Rotskoepel met explosieven willen opblazen
om daar nu alweer de derde {?} Tèmpel te gaan bouwen op exact dezelfde plaats
waar vlg. ´traditionele´ overlevering ook al die van SJLOMO
& Herodes hebben gestaan?

Men wil dan aldus
in onze ´zevende dag´ alvast de Tempel bouwen
die pas i/d àchtste dag kàn verschijnen?
Déze mensen begrijpen niet
dat de Tempel van Sjlomo van ´n andere wereld is,
een wereld die reeds lang geleden
is ondergegaan!
Nog lòs v/h feit dat ´t herbouwen v/d Tempel
op de plaats van Omarmoskee/Gouden Rotskoepel ´n IIIde wereldoorlog ontketenen zou,
zal ook ´t naspelen v/d oude te{m}pelriten neerkomen
op ´n zinloos abattoir?
Mensen willen zich blijkbaar nog steeds
vastklampen soms aan oeroude traditionele religies
van [vele] eeuwen geleden op ´vreemde
heidense manieren´!
Vandaar ook al die
fanatieke sektarische ´goeroes´, moorddadige führers,
dolle duces, rare koningen/keizers, zwaargestoorde wereldvreemde
dictators her & der met wrede kindsoldaten en
de meest zotte ´gebruiken´
van ´overal´
......

sneaky
16 feb 2021 - bewerkt op 23 feb 2021 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende