39230gaia173 In´nDiersoortWaarvan DeLedenVanElkaar

Q&@

AFHANKELIJK ZIJN,
IS ER EVOLUTIONAIR
¨KOLONIAAL¨ VOORDEEL TE BEHALEN MET HET
VERMOGEN OM ANDEREN TE MANIPULEREN & COMMANDEREN
en dus groeien we op tot uiterst behendige manipulatoren! Dit dwangmatig vermogen
vormt de basis van onze grappen, verhalen, politiek, & - nog minder goedaardig - onze misdaden?
Tòch zijn we over het algemeen behulpzaam en vriendelijk, en voelen we ons moreel verplicht òm zó
meer rekening te houden mèt de behoeften van anderen! Kenmerken van een vriendelijk karakter, zoals
betrouwbaarheid en altruïsme, zijn immers zeer waardevolle eigenschappen in onze samenleving, die zich vertalen in reële economische voordelen?! We hebben allemaal voordeel van een samenleving
die over het algeheel genomen vriendelijker is, omdat de belangen van de mensen in de meeste
sociale situaties op z´n minst gedeeltelijk parallel lopen. Doordat de groepen waarin onze voor-
ouders leefden meestal steeds maar weer gróter werden, moesten ze reeds vaker zien samen
te gaan blijven werken met mensen aan wie ze niet verwant waren, en die minder belang
hadden bij hun welzijn? Dàt máákte sociale vaardigheden dus steeds belangrijker....
´t Vermogen om ´n groot aantal sociale relaties te gaan blijven onderhouden stelt
ons in staat om efficiënter te léven, samen te werken bij ´t benutten van allerlei
hulpbronnen, èn seksuele partners te vinden in ´n grotere genenpoel, wat zo
ons voortplantingssucces weer positief beïnvloedt! Bovendien leidt ´t ertoe
dat onze voorraad culturele hulpbronnen groeit, en ook dàt vergroot onze
overlevingskansen.
´t Grootste nadeel was de uitroeiing v/d originele
bevolking, permanente bewapeningswedloop, discriminatie en het
bevorderen van slavernij & gevangenissystemen: door dat geweld
en besmettelijke ziekten, wapenindustrie, racisme, plus lagere
lonen voor seizoensarbeiders & veel dwangarbeid konden er
talloze migranten uit- & ingevoerd worden via Afrika, Azië,
Zuid- & Noord-Amerika, Australië, Nieuw Zeeland & ´de
talloze eilanden´! Dus hoewel ´grotere groepen´ voor-
delen met zich meebrengen, leveren ze ook veel
meer stress & onderlinge concurrentie op, & dit
maakt ze tot sociale omgevingen die in cogni-
tief opzicht ook hogere eisen willen stellen...
Bondgenootschappen die zó gesloten, ge-
voed & bewaakt dienen te worden; deze
nóódzaak òm vàn íedereen die je daar
tegenkomt te onthouden wat hun re-
putatie is & welke positie hij of zij
inneemt in allerlei verschillende
lagen van de samenleving, èn
om te doorgronden wie wèl of
níet te vertrouwen valt ... dàt
àlles kòst tijd & energie, en
dat gaat ten koste van het
jagen, jezelf verzorgen &
andere nuttige bezig-
heden her en der al-
om tot nu aan toe!

OK!
17 okt 2020 - bewerkt op 19 okt 2020 - 33x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende