39224gk90 Het Verhaal Speelt Zich Af In Deze Stad,

Q&@
IN GIBEA, DE STAD VAN SJA´OEL!

Het beschrijft een wreedheid die zó gruwelijk is
dat ik me haast niet kan voorstellen dat het nòg een keer gebeuren kàn!?

´n Leviet uit het gebergte van Efraïm had een meisje uit Beth Lechem in Yehoedah tot zijn bijvrouw genomen, maar ze kregen een vreselijke ruzie en de vrouw liep weg & ging terug naar haar ouderlijk huis. Vier maanden later ging haar man haar achterna om haar te overreden terug te komen!
Hij werd hartelijk ontvangen door zijn schoonvader en na ´n paar dagen onderhandelen was z´n bijvrouw bereid mèt hèm terùg te keren naar Efraïm. Ze reisden langs JEBUS, maar het begon al láát te worden!
De knecht van de Leviet zei: ¨LATEN WE IN JEBUS OVERNACHTEN?!´
Maar de Leviet zei: ´Nee, want daar wonen enge mensen!´
¨ENGE MENSEN?¨ vroeg de knecht. ¨HOEZÓ?¨
´Ze vereren rare goden en ze geloven niet in G d,´ zei de Leviet.
¨O, OP DÍE MANIER,¨ zei de knecht.
Ze reisden in de richting van Gibea en hoopten die dan RAMA nog te bereiken, maar dat lukte niet.
De zon ging onder toen ze in Gibea aankwamen & dus moesten ze daar overnachten en ging de Leviet daarom met zijn vrouw naar het centrale plein, rekenend op de gastvrijheid van de inwoners?
Maar er was niemand die hen uitnodigde om bij hem thuis te overnachten! Na ´n tijdje kwam er een oude man aan, die juist terugkwam van zijn werk op het land. Hij was, net als de Leviet, afkomstig uit Efraïm en woonde nu als ´vreemdeling' in Gibea. Dàt klinkt míj, Seraja, als Filistijn, vreemd in de oren.
Ik ben geboren in Ashdod, maar ik ben geen vreemdeling in Gath of in enige andere Filistijnse stad!
Een Israëliet die zíjn stamgebied verlaat is dat wèl, zózéér ìs dìt vòlk nog verdeeld! Deze man uit Efraïm ontving de Leviet en diens vrouw in zijn huis. Terwijl de reiziger en zijn gastheer genoeglijk aan de maal-tijd zaten, liepen de mannen van de stad bij het huis te hoop. Déze onverlaten bonsden op de deur & ze riepen tegen de oude heer des huizes: ¨LAAT DIE GAST VAN U NAAR BUITEN KOMEN, WE WILLEN HEM NEUKEN!¨ Ik verontschuldig me voor mijn taalgebruik, ik vertel het u zoals het mij ter ore gekomen is!

De schaamteloosheid van mannen die ´t blijkbaar gewoon vinden om andere mannen te verkrachten
vind ik aanzienlijk verontrustender dan de ruwheid van hun woordenschat! De gastheer ging naar buiten en zei tegen hen: ¨MENSEN, BEGA TOCH GEEN SCHANDDAAD. ZOIETS KUNT U NIET DOEN: DEZE MAN IS BIJ MIJ TE GAST! IK HEB ´N DOCHTER DIE NOG MAAGD IS, EN ER IS OOK NOG DE BIJVROUW VAN M´N GAST. LAAT ME DIE NAAR BUITEN STUREN. NEEM HEN MAAR & DOE MET HEN WAT U WILT, MAAR DOE DEZE MAN HIER NIET ZOIETS SCHANDELIJKS AAN!¨

Ik neem aan dat uw verstand hierbij stilstaat. Het mijne in ieder geval wèl. Maar het vreemde is dat de oorspronkelijke verteller dìt juist een nóbel aanbod vond?! Om de màn te sparen stuur je vrouwen naar buiten, want als die verkracht worden is dàt blijkbaar mìnder èrg!? Toen Abiaddana dìt hoorde, riep ze: ¨MÍJ MÓGEN ZE RUSTIG NAAR BUITEN STUREN, IK RAM DIE KERELS MET HUN KOPPEN TEGEN ELKAAR!¨


Maar in dit Verhaal hebben we met betrekkelijk weerloze vrouwen van doen! Wat er met de dochter van de oude man is gebeurd verteld ´t Verhaal niet, maar de Leviet duwde zijn vrouw de straat op.

Herinnert u zich wèl dat de Levieten de priesters zijn van Israël! Zij worden geacht ´n voorbeeldig leven te leiden in dienst van hun god. ´t Gedrag van deze Leviet was blijkbaar voorbeeldig, want de Verteller had er geen kritiek op? Zijn vrouw werd op straat de hele nacht lang verkracht & misbruikt.

Pas tegen ´t ochtendgloren hielden ze ermee op. Ik vraag me af hoe de mannen bìnnen het gegìl & gekèrm v/d vrouw buiten hebben kùnnen verdragen? Ze verdroegen ´t & dàt maakt me onpasselijk: ´t is niet zelden beschamend om ´n man te zijn. Terwijl ´t langzaam licht werd, sleepte ze zich naar ´t huis waar haar man te gast was. Vóór de drempel viel ze neer. Toen haar man die ochtend bij de eerste zonnestralen {& niet eerder!} de deur opende & naar buiten ging om zijn reis te vervolgen, zag hij z´n vrouw dáár liggen, haar handen naar de drempel uitgestrekt. ´Sta op,´ zei hij tegen haar. ´Kom, we vertrekken!´ Maar er kwam geen antwoord: zij was dood. Hij tilde haar op zijn ezel & vertrok naar zijn woonplaats. Bij zijn thuiskomst nam hij zijn mes & sneed ´t lichaam van zijn vrouw in 12 stukken.

Naar èlk stamgebied van Israël stuurde hij ´n stuk. Héél Israël ontstak in woede & ´t trok op tegen de stam van Benyamin & strafte ´t voor de wandaad die de mannen van Gibea gepleegd hadden. Over ´t gedrag v/d Leviet werd met geen woord gerept. De Ben Yaminieten werden afgeslacht & ´t heeft weinig gescheeld of de héle stàm van Ben Yamin was uitgeroeid.

Toen de Israëlieten beseften dat één v/d stammen van Israël verloren dreigde te gaan, staakten ze deze strijd! Er was nu nog slechts ´n handjevol mannelijke Benyaminieten over, de vrouwen waren vrijwel allen uitgemoord? ¨WAT KUNNEN WE DOEN ÒM DE OVERLEVENDE BENYAMIETEN NOG VROUWEN TE BEZORGEN?¨ vroegen de Israëlieten zich nu àf, want in hun woede hadden zij gezworen dat voort aan niemand van hèn zíjn dochter aan ´n Benyaminiet tot vrouw zou geven. Toen kwam iemand op
´n ozo lumineus idee: er werden 12000 soldaten naar Jabes gestuurd.

Zij doodden alle inwoners van díe stad, mannen, vrouwen en kinderen,
maar ze lieten vierhonderd jonge meisjes
in leven en gaven die aan de
Ben Yaminieten cadeau
zodat ze zich weer
konden blijven
voortplanten.

geschokt
16 okt 2020 - bewerkt op 18 okt 2020 - 24x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende