39222 Hij zei: ´Wij komen van Jabes in Gilead, we~

Q&@
ZIJN EROP
UITGESTUURD
DOOR DE OUDSTEN,
WANT KONING NACHASJ VAN AMMON
HEEFT DE STAD BELEGERD! HIJ HÒNGERT ONS ÚIT
EN DE MENSEN ZIJN WANHOPIG! DAAROM ZEIDEN ZE:
¨Als ú met òns een verdràg sluit, dàn zùllen wij
ons aan Ú onderwerpen!¨

¨GOED!¨ ANTWOORDDE
KONING NACHASJ, ¨OP VOORWAARDE
DAT ÌK ÍEDER VAN JULLIE HET RÈCHTERÓÓG
ÚITSTEEK TER VERNEDERING
VAN HÉÉL ISRAËL!?¨

Dat
vonden de Oudsten
een redelijk voorstel, maar, zo zeiden ze:
¨GEEF ÒNS VOOR ÀLLE ZEKERHEID ZÉVEN DÁGEN
DE TIJD ÒM BÓDEN HET LÀND RÒND TE STÚREN? ÀLS NÍEMAND
ÒNS KÒMT HÈLPEN, DÀN ZÙLLEN WÍJ
ÒNS ÓVERGEVEN!¨


¨DÀT IS GOED,¨
zei koning Nachasj,
¨WANT ZE KOMEN TOCH NIET!¨

De man zweeg en keek Sja´oel hoopvol aan.

Sja´oel zuchtte nog eens diep en zei toen:
´Uw woorden stemmen mij zeer verdrietig, maar ook met één óóg
kàn ´n mens nog heel wat zien?!´

¨SJA´OEL!¨
SCHREEUWDE KÌSJ! ¨LÀMZÀK DIE JE D´R BÈNT,
JÍJ MÓET WÀT DÓEN! JÍJ BÈNT
DÉ KÓNING VAN ISRAËL!¨

Sja´oel spròng òp

àls door ´n àdder gebéten & grééṕ zijn spíes! ´WÀT DÀN VADER?
WÀT MÓET ÌK DÓEN?´

¨WÉÉT ÌK VÉÉL?¨ RIEP KÌSJ.
¨BÈN ÌK SOMS DE KÓNING?¨
16 okt 2020 - bewerkt op 17 okt 2020 - 22x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende