39121GK67'Nouja,'zeiDishan,'déBedóelingVan'nLóting

Q&@
IS
DAT "G D BESLÌST"?
Dàt soort van lotingen worden door onze priesters uitgevoerd
& Ú WÉÉT wèl hóe príesters zíjn!? Het lòt víel "Toevallig" op SJA'OEL,
díe "Toevallig" allang door profeet SJMOE'EL
TÒT kóning gezàlfd wàs?!'

'We wilden een koning
die voor òns ònze óórlogen voeren zóu,' riep 'n jongeman,
'en wàt hèbben we gekregen? 'n Lange slome boerenlul
die nog nooit wapens heeft gedragen!'

ÌK zàg dat Abiaddana en Ambar elkaar nog steeds zaten aan te kijken
en ik begréép dat zij zich in 'n heel àndere wéreld bevonden
dan de mànnen & ìk.

'Waaròm BÈN ÌK 'n half-godin?'
hoorde ik Abiaddana fluisteren. Ik probeerde te volgen wàt de mànnen met elkaar bespraken,
maar ut was schier ònmógelijk òm die twéé Verhálen TEGELÍJK te vòlgen,
en mij oren trokken als vanzelf naar
deze twee vrouwenstemmen
vlàk náást me!

"U KOMT TOCH UIT GAT?" vroeg Ambar. "WELNU,"
vervolgde ze nu ze zag dat Abiaddana knikte,
"TOEN DE AARDE PÀS WAS GESCHÁPEN
DAALDEN DE ZONEN VAN G D ÀF ÚIT DE HÉMEL
ÈN GÌNGEN NAAR BÈD MÈT DE VROUWEN HIER DIE ZE LEUK VONDEN!!!
DÁÁRDÓÓR ONTSTOND EEN GESLACHT VÀN RÉUZEN DAT NÒG STÉÉDS KANAÄN BEWOONDE TOEN YOSJOEA 'T LAND PROBEERDE TE VEROVEREN TE BEGINNEN BIJ 'T OUDE YERICHO!!!!!!
DE MEESTEN VAN DIE REUZEN WERDEN ALLENGS UITGEROEID, MAAR IK HEB VERNOMEN EN HERHAALDELIJK GEHOORD DÀT ER TOCH NOG DRIE REUZENFAMILIES OVERGEBLEVEN ZIJN, IN ASHDOD, AZA & GÀT!?"

Abiaddana keek haar ademloos áán, maar mij ging alweer meteen 'n lichtje òp?!
Ík wist allang dat Abiaddana 'n halfgodin wàs, maar nú wìst ÌK hóe dat kwàm!?

"DÀT SOORT VAN VERHALEN BESTÁÁT WEL,
MAAR JE MOET ZE NÚ VOORTAAN NIET MEER VERDER BLIJVEN DOORVERTELLEN,'
zei Dishan strèng!
"WANT G D HÉÉFT GÉÉN VROUW ÈN DÙS
ÓÓK GEEN ZÓNEN!"

👺
25 sep 2020 - bewerkt op 26 sep 2020 - 24x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende