39005 Y364 ‘Laat me alsjeblieft met haar praten,’~


HERHAALDE MARCUS.
‘IK HEB GOED NIEUWS!’
Tavita bond een beetje in. ‘Goed nieuws?
Dat hebben we hier al tijden niet meer gehoord!’
Ze wees met haar kin naar de herfstbladeren die van ‘n vijgenboom vielen & nam toen een besluit.
‘Je kùnt haar niet te spreken krijgen...’
Marcus híef vertwijfeld zijn beide handen òp & wilde z’n verzoek herhalen,
maar Tavita viel hem in de rede. ‘Je kunt haar niet te spreken krijgen, omdat ze niet thuis is.’

Tavita wees naar de dwarrelende bladeren die door de wind meegevoerd werden naar het zuiden.
‘Ze is op weg náár Yerusjalayim. Naar ‘t Loofhuttenfeest Soekot. Zo’n pelgrimstocht heeft zij nog nóóit ÉÉRDER gemaakt. Dùs voert ze iets in d’r schìld! Maar hoe dan ook, ze is níet thúis!’

Opeens verscheen er, dwàrs door ‘t Struikgewas van Marcus’ Verwarde Gedàchten, ‘n duidelijk zichtbaar Pàd dat naar de Rànd v/d Afgrond leidde! ‘Hééft íemand haar úitgenodigd òm méé te gaan naar ‘t Féést?’ wilde Marc weten.
Tavita keek hem geniepig aan & zei: ‘Ze heeft ‘... is ze zómaar naar Yeroesjalayiem vertròkken!’

BARAK BAR CHALFI! Díe àfschúwelijke waarheid drong opeens tot Marc dóór! Hij had al gehoord dat Vara & Bar Chalfi ‘n complot smeedden tégen Yehosjoea! In zijn wóede & VERLÀNGEN naar WRÁÁK had Marc de indruk gehad dat díe woorden op hèmzèlf betrekking hadden. Maar ze wilden Miryam & Yesjoea van Natseret in de vàl lòkken! Ze kòmt naar me toe, waar en wanneer ik maar wil, zo had Barak tegenover Vara gepocht. Zorg ervoor dat hij er óók is.

‘Oude Vrouw,’ zei Marcus tegen Tavita. ‘Úw Meesteres verkeert in geváár! U móet zònder mankeren twee dingen voor me dóen! Stuur ‘n Boodschap naar Choesas’ huis in Kafarnaüm! Zèg hèn dat ik op weg ben naar Yeroesjalayiem!’
‘En verder?’
Marc sprong op Pavors rug & antwoordde èrnstig:
‘Als we ‘t bij ‘t verkeerde eind hebben... als Miryam terugkomt... zòrg dàn dat ze thúis blíjft,
totdat ik met haar gesproken heb!’
10 aug 2020 - bewerkt op 14 aug 2020 - 29x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende