38995 Y362 Marc fronste instemmend zijn voorhoofd~


EN KNIKTE TOEN BEDACHTZAAM.

‘Er is nog iets waarover ik het met je wil hebben!
Wat Yesjoea betreft: ik wil hèm iets vertellen!’ Hóe kòn hij zíjn bezorgdheid
nu het beste onder woorden brengen?

‘Ik wéét niet eens precies waaróver het gáát, maar...
Barak bar Chalfi werkt voor Vara. Ik heb hèm sámen MÈT Vara gezien, toen ik in Tiberias aankwam.
Hij doet verslag van alles wat hij in Natseret ziet of hoort over de familie van Yesjoea. Begrijp je
wat ik wil zeggen?’

Ze schudde haar hoofd en perste haar lippen op elkaar. ‘Néé, ‘t spijt me!’
De hogepriester Kaifoe, aangemoedigd door Vara, koestert achterdocht jegens Yesjoea.
Het zou dus verstandig zijn als Yesjoe ‘n tijdje úit de buurt van Yeroesjalayiem wegblijft!’

‘Onmogelijk!’


‘Vertel hem dat er geruchten de ronde doen... dat hij geváár loopt!’

‘Nee, Marcus. Dat kan ik hem niet vertellen, want hij is al op weg naar Yeroesjalayiem,
naar het Loofhuttenfeest SOEKKOT!’ En er was nog iets wat Marcus bezighield.

‘Ik moet Miryam spréken. Àls zij dat tenminste wìl!
Als ze hoort wat Yesjoea voor Carta heeft
gedaan, kan ik háár misschien
óók overhalen om zèlf
naar de rabbi tóe
te gaan?!’
08 aug 2020 - bewerkt op 13 aug 2020 - 28x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende