38923Y334”Maar ìs híj hèt?’ herhaalde Yochanan~~~~

DIE VRAAG
HÀD MARCUS HÈM WILLEN STELLEN!
DÁÁRVOOR HÀD HIJ 100 MIJL GEREISD.
‘HÈBT u het over Yesjoea?’ vroeg hij. Yochanan knikte.
‘Wàt bedóelt u met “ÌS HÍJ HÈT?” WÍE ZOU HÍJ VOLGENS Ú MÓETEN ZÍJN?’
De Dóper stòpte z’n ritmische bewegingen. Hij rèchtte zijn schouders & hief z’n hóófd òp.
“U,” zei hij, terwijl hij Marc doordringend áánkeek. “IK HÈB Ú HÍER AL EERDER GEZIEN... DE ROMÉIN.” ‘INDERDÁÁD... MAAR WÍE DÈNKT Ú DÀT DEZE YESJOEA VAN NATSERET IS?
WAT HEEFT DIT ALLEMAAL TE BETEKENEN?’
“Kent u het woord HaMasjiach?
‘De JÓÓDSE Messias... volgend de overleveringen ‘n toekomstig kóning?’
Yochanan stak ‘n magere vinger òp. “NÍET ZÓMAAR EEN KONING,” verbeterde hij.
“DÉ ZÓÓN VAN DE ALLERHOOGSTE! DÉGÉNE OVER WIE ONZE PROFEET YESJAYAHOE HET HÀD, TOEN HÍJ ZÉI:
’Daar zàl een gebáánde WÈG zíjn, die dé HÉILIGE wèg genaamd wordt; géén ònréine zàl díe betréden; maar hij zal àlléén voor hèn zíjn; reizigers nòch dwázen zullen erop dólen. MAAR DE VERLÒSTEN WANDELEN DÁÁRÒP; dé vríjgekochten des Héren ZÙLLEN WÉDERKÉREN & MET GEJÚBEL ÌN TSION KOMEN!’
HÍJ KÒMT NÁMENS DÉ ÀLLERHOOGSTE òm de menschen MÈT HÈM te verzóenen!”
Filippos viel hèm opgewonden in de rede: “YESJOEA DÓET WÒNDERLIJKE DINGEN!”
Yochanan keek z’n volgeling aandachtig áán. ‘Maar ìs Híj HÈT? Ook vele anderen hèbben wònderen gedáán èn eveneens de júiste dingen gezègd, maar zíj waren níet DÉ BEVRÍJDER. Ik móet het wéten! Gá naar hèm tóe! Vráág ‘t hèm! Ú,’ zei hij abrupt tegen Marcus. ‘WILT Ú MÍJ OP DE HOOGTE HOUDEN VAN WÀT Ú ZÍET ÈN HÓÓRT? U ZULT MIJ DE WAARHEID VERTELLEN ÈN NIET WAT Ú DÈNKT DAT ÌK WÌL HÓREN!’
Wàt zóu er zó dàn gebéuren àls de cipier zou doorgeven DÀT Màrc déze gevangene òngeóórloofd van informatie voor-zàg? Dat hij door een gevangene... een politieke verschoppeling nogwel... gevraagd wèrd òm zijn ééd aan RÓME èn de wètten van Herodes Antipas te bréken? Marc negeerde z’n bedenkingen. ‘Dat is goed,’ zei hij. ‘U bent niet de énige díe wéten wìl wíe híj nu wèrkelijk ìs!’
Òm onverklaarbare redenen bekroop Marc ‘n vaag gevóel van bezòrgdheid, ‘n vréémde òngerùstheid, díe níet hèmzèlf betròf! Hij voelde de drang terug te keren naar Galilea. Tegen Filemon zei hij: ‘Reis jij maar samen met Avram terug. Ik ga alvast vooruit.’
25 jul 2020 - bewerkt op 30 jul 2020 - 22x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende