38774gaia83 natuurlijk kunnen we er alleen maar op

vertrouwen
dat onze collectieve kennis de oplossing zal leveren
voor onze problemen vanwege ‘t succesvol kopieermechanisme
waarop culturele evolutie gebaseerd is? Kopiëren vormt de grondslag van àlle evolutie:
bij culturele evolutie gaat ‘t òm ‘t kopiëren van culturele informatie, & bij biologische evolutie
om ‘t kopiëren van genetische sequenties. Als we onze culturele praktijken onvoldoend nauwkeurig kopiëren, zullen varianten daarop niet lang genoeg binnen de gemeenschap voortleven òm goed gekopieerd te kùnnen worden, èn kàn er dùs géén
cumulatieve cultuur ontstaan?!!

Zeer getrouwe cultuur-overdracht zòrgt ervoor
dat allerlei culturele varianten bìnnen ‘n groep veel langer voortbestaan,
& DÀT leidt tot ‘t ontstaan van ‘n populatie
met ‘n veel rijker & diverser cultuur!?

Hoe accurater dus ‘n bepaalde groep gekopieerd wordt,
des te meer versies daarvan binnen de groep ZÙLLEN voortleven,
èn hoe meer gelegenheid er is voor ‘t ontstaan van kleine aanpassingen & verfijningen
van deze praktijken - de mutaties dus, die tòt ‘t ontstaan
van varianten ZÙLLEN leiden?!

Door te kopiëren hebben we onze wereld ooit ‘geschapen’.
‘t Lijkt misschien ongelooflijk dat onze culturele oplossingen -
de praktijken & technologieën waarvan wij ons bedíenen - geen ontwerper hebben.
We zijn immers gewend òm uitvindingen in verband te brengen MÈT uitvinders?
Zo is ook bv. Thomas EDISON beroemd omdat hij hde gloeilamp uitgevonden heeft, èn wordt Johannes Gutenberg beschouwd als de uitvinder van de drukpers?
In werkelijkheid ìs zo echter vrijwel níets meer uitgevonden door een zgn. ‘eenzaam geniaal individu’!
Innovaties èn bijzondere ontdekkingen zijn over ‘t algemeen ‘t gevòlg van toeval òf herhaalde verfijningen & combinaties van al-reeds bestaande technologieën - ‘t darwiniaans proces van blinde variatie & selectieve retentie?!
Sterker nog, in modellen v/d wijze waaròp ‘n cumulatieve cultuur ‘n steeds groter complexiteit gaat vertonen, heeft de hoeveelheid uitvindingen (‘t verschijnen van nieuwe eigenschappen) ‘t minst effect op ‘t aantal innovaties, terwijl de hoeveelheid combinaties van bestaande eigenschappen daar ‘t grootste effect op heeft. Nauwkeurig kopiëren zorgt ervoor dat ‘n bepaalde praktijk làng genóeg bìnnen ‘n bepaalde populatie kan blijven circuleren òm met andere praktijken gecombineerd te kunnen worden, èn DÀT stelt de culturen in staat òm een steeds groter complexiteit te ontwikkelen
èn onder druk van natuurlijke selectie
te diversifiëren?!

OK!
22 jun 2020 - bewerkt op 26 jun 2020 - 18x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende