38772gaia82 Aanwijzingen voor dit alles zijn ~~~~~

TE VINDEN IN ONZE NEUROLOGIE:
onze hersenen worden letterlijk gevormd door onze cultuur.
‘n Recent onderzoek dat gericht was op de windingen & groeven i/d hersenschors
van honderden menschen & chimpansees heeft uitgewezen dat deze ook ná de geboorte blijven doorgroeien èn veranderen, maar dat dit proces in beide diersoorten al wel verschillend verloopt.

Onderzoekers constateerden dat de vorm & locatie vàn deze windingen bij de chimpansees grotendeels genetisch bepaald zijn (bij broers & zusters werden vrijwel identieke windingen aangetroffen), maar dat genen bij mensen een heel wat minder belangrijke rol spelen, zodat omgevings-factoren veel bepalender zijn voor de vorm van onze hersenen.

Doordat de verstandelijke vermogens van chimpansees sterker genetisch bepaald zijn dan die van mensen, beschikken hùn hersenen over minder mogelijkheden òm zich te ontwikkelen, èn zijn chimps dus nog minder goed in staat òm nieuwe gedragingen of vaardigheden áán te leren. Daar komt bij dat mensen geboren worden met minder volgroeide hersenen dan chimps, met als gevolg dat ‘n groot deel van hùn hersengroei zich postnataal vol-trekt, zodat de Buitenwereld daarbij ‘n gróter Ròl speelt?

Déze uitzonderlijke plasticiteit vormde aldus dé drijvende kracht achter de intelligentie & culturele ontwikkeling van onze voorouders.

Één v/d gevòlgen daarvan is echter dat wij bijna alles wat we nodighebben òm te overleven van anderen moeten leren.

De eisen die ‘t culturele leren stelt, zijn een uitzonderlijk groot stel hersenen, een lange kindertijd èn adolescentie, & ‘n sterke sociale groep - kenmerken die in onderlinge samenhang zijn ontstaan & die in combinatie een succesvolle evolutionaire strategie vormen.

Onze eerste lerares is onze moeder, tot wie we ons instinctief aangetrokken voelen.

Al vanaf onze geboorte herkennen we haar stem & haar gezicht, èn als we die niet opmerken, gaan we daar aandachtig naar op zoek; ook kijken we haar voortdurend naar de ogen èn volgen we automatisch haar blik.

Als we ouder worden, worden ook andere gezins- & familieleden & vertrouwde groepsleden onze leermeesters.
22 jun 2020 - bewerkt op 26 jun 2020 - 15x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende