38631gavi35 de oudst bekende sporen van anatomisch

MODERNE MENSCHEN ~ HOMO SAPIENS ~
DATEREN UIT DEZE PERIODE EN ZIJN IN AFRIKA GEVONDEN,
EN DAAR ZOUDEN DE LEDEN VAN HET GESLACHT HOMO SAPIENS HUN CULTUREN ONTWIKKELEN EN ZICH VERMENGEN MET ANDERE [INMIDDELS UITGESTORVEN] AFRIKAANSE RASSEN, ZOALS DE RECENT ONTDEKTE
HOMO NALEDI!?
De homininenpopulaties die Afrika verlaten hadden,
raakten aangepast aan de omstandigheden i/h koelere noorden van Europa, en groeiden na verloop van tijd uit tot neanderthalers, denisova-mensen en allerlei andere rassen, van wie we alleen via de genetica
nog ´n glimp kunnen opvangen?!
Gaia Vince beschrijft hier
verschillende soorten mensen, zoals homo sapiens, homo neanderthalensis & homo denisova als verschillende zgn.´rassen´ipv. soorten, omdat ze genetisch verwant genoeg waren om vruchtbare nakomelingen ter wereld te kunnen brengen?
Hoewel het afzonderlijke groepen homonimen
wellicht aan diversiteit ontbroken heeft ~ er schijnt al behoorlijk veel inteelt geweest te zijn ~
waren ze collectief gezien heel divers!

´t Grootste deel van onze geschiedenis
heeft homo sapiens dan ook te midden van andere rassen geleefd: tegenwoordig is er echter nog maar één genetisch als zodanig te onderscheiden mensenras: het onze..... Tegen de tijd dat de eerste moderne mensen er ongeveer 80.000 jaar geleden voor ´t eerst in slaagden om Afrika te verlaten, hadden ´neanderthalers´ zich verspreid van Siberië tot Zuid-Spanje. Tegenwoordig vinden we ´n schim van hen voortleven in onze genen ~ want ´t ziet ernaar uit dat we overal waar we die andere mensenrassen tegenkwamen, ons ermee vermengd hebben?
Iedereen van Europese afkomst
die tegenwoordig in leven is ~ onder wie ook alle ¨mydiertjes¨ heeft wat van dat neanderthaler-DNA in de genen, & i/d populatie als geheel wordt nog steeds ongeveer 20% van het neanderthalergenoom nijver doorgegeven, vermoedelijk omdat ´t ons geholpen heeft òm ons in Europa te handhaven.
Veel van onze
v/d neanderthalers geërfde genen hebben iets te maken met keratine,
eiwitten in onze huid & ons haar...
Deze zichtbare varianten zijn wellicht
seksueel verleidelijk geweest voor onze voorouders {neandertalers waren ´roodharig´?}, of misschien bood ´n steviger huid aan ´afrikaanse´ migranten in ´n koud donkerder europees milieu
wel enig voordeel!
Sommige neandertalergenen zijn problematisch ~
´n gen dat mensen ooit geholpen zou kunnen hebben om beter met voedselschaarste om te gaan, maakt hedendaagse Euro -peanen vatbaarder voor ziekten als diabetes type 2!? Andere archaïsche mensenrassen hebben ook al genetische sporen achtergelaten in moderner populaties.
Inheemse Australiërs dragen genen
van Homo denisova met zich mee, ´n ras waarover heel weinig bekend is, & overal ter wereld worden i/h genetisch materiaal van menselijke populaties sporen aangetroffen van andere, nog niet geïdentificeerde rassen ~ in Afrika dateren dergelijke sporen zelfs van niet meer dan 20.000 jaar geleden.
Misschien hebben we ´t aan onze wellustige aard
te danken dat onze voorouders zich toen ze zich over
de wereld verbreidden in allerlei verschillende milieus
hebben weten te handhaven.
In elk geval hebben we
v/d verschillende homoninen die we i/d loop der tijd
tegengekomen zijn een hoop nuttige
genen overgenomen
~~~~~~~~~~~

OK!
20 mei 2020 - bewerkt op 23 mei 2020 - 10x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende