38629 gavi 34 Ergens i/d Loop v/h Hier Afgebeelde~

EVOLUTIONAIRE PROCES IS ´N SPECIAAL SOORT CULTUUR ONTSTAAN, & ´T TRACEREN VAN DE OPKOMST DAARVAN HOUDT IN DAT WE IN ONS GEDEELDE VERLEDEN NAAR AANWIJZINGEN MOETEN ZOEKEN?! De vroegste kandidaat is onze duidelijk moderne, maar toch ook oeroude voorouder Homo erectus, die ongeveer 1,8 miljoen jaar geleden is ontstaan!?

Tegen die tijd waren homininenhersenen in omvang verdubbeld, van 600 naat 1300 cc, en deze slimme, pro-sociale mensen waren dan ook in staat om zich processen te herinneren die uit verschillende stadia bestonden? Anders dan de van 3 miljoen jaar geleden daterende werktuigen die door vroegere homo-niden gebruikt werden, en die zo eenvoudig waren dat ze door één individu gemaakt konden worden, zonder hulp van iemand anders, werden de werktuigen van Homo erectus steeds geavanceerder.

Hij was ´n opmerkelijk succesvolle, vuur makende & werktuigen gebruikende jager, die duidelijk in groepen geleefd heeft & zich vanuit Afrika verbreid heeft over Azië & de randen van Europa! ´t Is dus ook al goed mogelijk dat hij taal gekend heeft, en reeds eenvoudige zeewaardige vlotten heeft gebouwd om daarmee eilanden te bereiken? Genetisch gezien was Homo erectus heel divers. In de loop van vele honderd-duizenden jaren hèbben verschillende populaties zich over steeds groter afstanden verspreid, en zich zó ook vermengd met andere verwante homoninen.

Maar 1,2 miljoen jaar geleden is Homo erectus al uitge-storven, wellicht als gevolg van klimaatverandering?

Wereldwijd kromp de populatie tot niet meer dan 18.500 zich voortplantende individuen: meer dan ´n miljoen jaar lang werden onze voorouders veel sterker in hun bestaan bedreigd dan de huidige chimpansees & gorilla´s, & ´t zou heel goed kunnen dat dit knelpunt, waardoor de diversiteit onder homoninen sterk afgenomen is, de evolutie van onze eigen soort bevorder heeft?!

We weten niet hoeveel mensensoorten of verschillende ´mensenrassen´ er zijn geweest, maar de beschikbare aanwijzingen lijken erop te duiden dat de Afrikanen die tegenwoordig Homo heidelbergensis worden genoemd, ongeveer ´n half miljoen jaar geleden hebben ingespeeld op de klimaatveranderingen die ´t Europese vasteland regelmatig ´n stuk vruchtbaarder maakten, door zich over Europa & zelfs nòg vèrder van Afrika verwijderde gebieden te verbreiden?

Ongeveer 300.000 jaar geleden is deze emigratie naar Europa echter gestopt, misschien omdat er na ´n zware ijstijd ´n ondoor-dringbare woestijn dwars over ´t gehele Saharagebied was ontstaan, zodat de Afrikanen van de andere stammen gescheiden raakten!

Daardoor zijn er genetische verschillen tussen beide populaties ontstaan, en na verloop van tijd heeft dit tot ´t ontstaan van verschillende mensenrassen geleid?!

Leve de diversiteit sprak de geit & mekkerde voort tussen hellevuur & hemelpoort~~~

nahnah
20 mei 2020 - bewerkt op 22 mei 2020 - 74x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende