38626gavi32 Àls we ‘n antwoord willen vinden op

DE VRAAG
WAT HET INHOUDT OM MÈNS TE ZIJN,
IS HET MISSCHIEN HET BESTE OM EERST TE VRAGEN
WAARÌN ONZE LEVENSWIJZE - onze cultuur - verschilt van die
van ÀNDERE diersoorten?

Mènschen zíjn uitzonderlijk:
ondanks een groeiende lijst met diverse fascinerende waargenomen
gedragingen is geen enkele díerencultuur zelfs in de verste verte zó complex
of flexibel als de onze!

De meeste dieren
léren niet van elkaar maar vertrouwen op aangeboren vaardigheden, èn hùn
cultuur is niet cumulatief?! Anders dan onze technologieën zijn de eenvoudige werktuigen
die de dieren gebruiken, zo te zien de afgelopen miljoenen jaren
niet significant verbeterd!?

Tòch vertonen verschillende diersoorten
wel degelijk óók één of andere vorm van sociaal overgedragen cultuur...
Zulke diersoorten moeten dan natuurlijk wèl slìm genóeg zijn òm nieuw gedrag
te kùnnen aanleren, èn sociaal genoeg òm dat
aan anderen door te geven.

De meest geavanceerde
gereedschapsgebruikers zijn onze naaste levende verwanten:
de chimpansees (& bonobo’s)! Onze laatste gemeenschappelijke voorouder leefde
zo’n zes miljoen jaar geleden? Bij de over geheel Afrika verspreide chimps hebben
primatologen in totaal 39 verschillende tradities aangetroffen. (De meeste
populaties kennen er ‘n stuk of 20.)

De meest complexe daarvan
is het notenkraken. ‘n Cumulatieve cultuur - dwz. ‘n cultuur
die steeds weer een hóger niveau bereikt doordat allerlei veranderingen opduiken
die selectief worden overgenomen & zich in de loop der tijd ophopen -
stelt veel hogere eisen.

‘n Chimp kan ‘n nóót kraken
door er met een steen hàrd genoeg òp te gaan blijven slaan?
‘n ÀNDERE chimp kàn daarvan leren, & ‘t maakt niet uit wàt voor stêén hij gebruikt of hoe hij
daarmee precies òp de nóót slaat!

Na verloop van tijd
slaagt hij er waarschijnlijk toch wel in òm die noot te kráken...
Om ‘t hele proces efficiënter te laten verlopen, zou de chimp ‘n steen van ‘n bepaalde vorm
of handzaam type moeten uitkiezen, òf misschien zelfs die steen ‘n ietwat andere
vorm moeten geven.

Met andere woorden,
er zouden dan verschillende stappen aan ‘t proces toegevoegd moeten worden,
die stuk voor stuk i/d juiste vorm & volgorde moeten worden hèrìnnerd & vervolgens
aan andere chimps moeten worden voorgedaan, die dan op hùn beurt ook al die
verschillende stappen weer i/d juiste volgorde moeten onthouden
èn aan anderen doorgeven.

I/d loop der tijd
kan die methode aangepast worden
& kunnen er nieuwe stadia aan toegevoegd worden,
totdat er na verloop van tijd ‘n “ietwat
moderner notenkraker”
ontwikkeld is.

Is myDi
ook al ongeveer
niet ‘zoiets’....?!

cool!
19 mei 2020 - bewerkt op 22 mei 2020 - 15x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende