38625´66´67´68´69´70´71´72¨De Chamsien Voert Vaak¨

¨SLECHT ZAAD MEE VANUIT DE WOESTIJN NAAR ONZE VELDEN...?¨
´BIJGELOOF!´
¨DAT WÉÉT IEDERE BOER.¨
´DE WIND VANUIT GADARA!´
¨U BENT NIET DE EERSTE DIE EEN TARWEOOGST KWIJTRAAKT DOOR ONKRUID.¨
´DUS JÍJ DÈNKT DAT ÌK VERVLOEKT BEN? EVENALS MIJN LANDERIJEN EN BOOMGAARDEN?´ ¨NEE... WAT IK BEDOEL...¨"
´ALS JÍJ ER NIET VOOR KUNT ZORGEN DAT DEZE DOMME BOEREN MIJN LAND WINSTGEVEND MAKEN, DAN HEB IK TÉ VEEL HÓGE VERWACHTINGEN VAN JÓU GEHAD!´
¨ALSTUBLIEFT, MEVROUW...¨
Hij staarde naar zijn voeten en wierp toen ´n smekende blik naar Tavita, die geduldig naast Miryam stond te wachten.
Het was een bijzonder onfortuinlijk jaar geweest voor heel Miryams landgoed?!
Het was al begonnen, toen 200 ooien van Miryams kudde ´n misgeboorte hadden gehad!?
DE GELOVIGEN IN GALILEA BEWEERDEN DAT ZÙLKE GEBEURTENISSEN ´T BEWÍJS WAREN VAN GODS OORDEEL OVER DE ONRECHT VAARDIGEN! DEZE YEHOSJOEA, MÈT ZIJN VROME LEER, HÀD DE MÀCHT ÒM DE ÁÁRDE ÒP TE ZETTEN TEGEN AL DEGENEN DIE IN ZÍJN ÓGEN ÒNRECHTVAARDIG HANDELDEN, ZÓ BEWÉÉRDE MÈN!
HOEWEL ZE HET NU NIET BEWIJZEN KON, WAS MIRYAM ERVAN OVERTUIGD DAT HAAR KUDDE DOOR HAAR VIJANDEN WAS VERGIFTIGD! ENKELE VAN D´R ANDERE WELGESTELDE VRIENDEN VAN ROME HADDEN OOK FINANCIËLE VERLIEZEN GELEDEN IN DE AFGELOPEN MAANDEN.
'Àls jíj míj geen verbetering laat zien, dan zet ik jóu op straat,´ SNAUWDE ZE. ´Gá wèg. Ik wìl jóu níet meer zíen!´
HIJ VERZONK IN EEN GEFRUSTREERD STILZWIJGEN.
Tavita kwam tussenbeiden. ¨Jij bent móe, meisje!¨
De rentmeester maakte zich snèl uit de voeten.
MIRYAM SLOEG HAAR HANDEN VOOR HAAR GEZICHT! ZIJ HAD EEN BARSTENDE HOOFDPIJN....
´Wíe kàn ìk nog vertrouwen?´ MOMPELDE ZE. ´Wáár kàn ìk nu nog naartoe?´
Tavita gaf haar ´n wastablet met ´n bericht. ¨Een koerier uit Kfar Nachoem heeft zojuist deze brief gebracht. Hij is van Yochannah! Ik hoop dat ze goed nieuws te melden heeft: om jou wat òp te vrolijken!¨ Miryam maakte ´t tablet open & las de boodschap die haastig in wàs geschreven was.
Het was géén góed nieuws. ...
Kom zo snel mogelijk naar Kfar Nachoem, lieve vriendin.
Ònze lieveling, onze énige zóón, ligt op sterven. De hofartsen van Herodes Antipas
zijn zo vriendelijk geweest om hem te onderzoeken. Maar ze beweren dat het hopeloos is.
Onze Bóàz kan elk moment ontslapen. Choesas is buiten zichzelf van verdriet & wòrdt stééds wanhopiger. Hij is ontroostbaar! Ik heb geen idee hoeveel tijd van leven ons lieve ventje nog heeft.
Maar ik heb dringend behoefte aan jouw gezelschap.
Kòm zo snèl mogelijk!...
YOCHANNAH...

huilen
19 mei 2020 - bewerkt op 22 mei 2020 - 14x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende