38615rimram240 Carta Kwam Uit De Schaduw v/d Bomen

TEVOORSCHIJN,
DE LEIDSELS VAN HUN RIJDIEREN IN ZIJN HAND...
´MEESTER?´ vroeg de jongen. ´ÍK HOORDE GESCHREEUW.´
¨STIL!¨ waarschuwde Marcus. ¨GEEN WÓÓRD HIEROVER.¨ ´MAAR...´
Marcus haalde uit om Carta een draai om z´n oren te geven. Met de rug van zijn hand
trof hij het oor van z´n bediende, zodat de jongen even stond te wankelen op zijn benen.
¨GEEN WOORD!¨ Onverschrokken bracht Carta met verstikte stem uit: ´Uw gezìcht!´
Marcus bracht z´n vingers naar z´n wang. Hij had ´t gevoel alsof die plek met ´n stuk heet ijzer verschroeid was. Toen hij z´n hand weghaalde van de plek die Miryam met haar nagels
bewerkt had, zag hij dat er bloed aan zat.
¨NIETS AAN DE HAND,¨ MOMPELDE HIJ,
en besteeg Pavor. ´t Paard
dat bloed & woede rook, werd onrustig.
¨NAAR TIBERIAS,¨ beval Marcus.
¨PROBEER ME BIJ TE HOUDEN.
IK WIL DAAR VÓÓR ´T WISSELEN VAN DE WACHT AANKOMEN!¨
Marc maakte zich vooral zorgen om zijn eigen reputatie... Hoe zou men reageren
als het nieuws uitlekte dat Miryam hèm bedrogen had met ´n Joodse bóer?
BARAK BAR CHALFI VERDIENDE ZIJN BROOD DOOR MET ZIJN HANDEN IN DE AARDE
TE WOELEN: HIJ HAD ALTIJD VUIL ONDER ZIJN NAGELS EN ROOK VOORTDUREND
NAAR SCHAPEN! Halverwege de weg naar Tiberias wist Marc hóe hij deze kwestie moest aanpakken! Híj zou nèt dóen alsof het helemaal niets voorstelde?! Miryam was ´n doodgewone hoer, méér niet. Marc hàd hááŕ nóóit ànders gezíen. Hij zou Propertius citeren:
Die ruzie gisteravond met jou in het licht van de flambouwen heeft me in verrukking gebracht...
Kòm òp, zó fèl je kùnt, trèk me maar aan mijn háár, Píjnig mijn wàngen maar met die mooie nagels van je... Onbetwìstbare bewíjzen van waarachtige genegeheid.

Dàt zou ´n àfdóende verklaring zijn! En vervòlgens? Híj hàd genóeg van háár,
schóón genóeg. Hóeren in overvloed? Maar àlléén híj zou ècht wéten
dàt de wònden véél díeper gingen dan
de schràmmen op z´n gezìcht.

blozen
17 mei 2020 - bewerkt op 20 mei 2020 - 28x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende