3724980Bij het uitroepen van de Joodse staat vroeg

BEN-GURION DE PALESTIJNSE ARABIEREN UITDRUKKELIJK OM DE STRIJD TE STAKEN EN EENDRACHTIG MÈT ISRAEL SAMEN TE GAAN BLIJVEN WERKEN TENEINDE EEN DUURZAME VREDE VOOR ISRAËLIËRS ÈN PALESTIJNEN TE KUNNEN BEREIKEN. MAAR VOOR DE PALESTIJNEN GINN EEN DEEL VAN HUN VERLOREN EN ZIJ ERVOEREN DIE STICHTING VAN DE JOODSE STAAT ALS EEN GROTE NEDERLAAG.
De Arabische reactie vòlgde dan ook onmiddellijk. Op 15 mei 1948 vielen de legers van AeGYPTe, Levanon, Syrië, Iraq, Trans-Jordanië & Saudi-Arabië de joodse staat binnen terwijl de secretaris van de Arabische Liga verklaarde: "DIT WORDT EEN OORLOG VAN UITROEIING & MASSALE VERNIETIGING WAAROVER ZAL WORDEN GESPROKEN ALS OVER DE MONGOOLSE SLACHTINGEN EN DE KRUISTOSCHTEN"!
Vanaf dat moment was de Arabische politiek gericht op totale vernietiging van de Joodse staat en het herwinnen van het hele gebied ten westen van de Yardeenrivier? Vastberaden vormden de joden een leger van burgers en ook al namen alle weerbare mannen en vrouwen deel aan de strijd, 't aantal Arabische soldaten ÈN het aantal en de kwaliteit van hun wapens die van de Israëliërs vele malen. De joden hadden geen tanks, geen vliegtuigen & geen artillerie! Bovendien beschikten ze slechts over enkele kleine gebieden, terwijl de Arabieren desnoods konden terugvallen op het schier eindeloze Arabische achterland? De Israëliërs stonden met de rug tegen de muur, in casu de Middellandse Zee, & verdedigden zich met de moed der wanhoop, maar de Arabische opmars leek alweer niet te stuiten! 't AeGYPTische leger naderde Tel Aviv tot op 30 km, 't door Britse officieren geleide Arabische Legioen van Trans-Jordanië belegerde Yeroesjalayiem, het leger van Iraq stootte dóór tot 16 km v/d Middellandsezeekust & de Syriërs bedreigden Boven-Galilea. 'n Op 22 mei '48 met name door Amerika & Rusland gesteunde VN-oproep tot 'n-staakt-'t-vuren stuitte op Brits verzet, terwijl hij door de Arabische Liga snel beantwoord werd met 'n ultimatum: binnen 48 uur móest de VN 'n oplossing voor Palestina bedenken; daarbij mocht géén sprake meer zijn van een Jóódse staat! De situatie was op dat moment voor de joodse Stáát & haar Jóden ogenschijnlijk volkomen uitzichtloos? Slechts de kust-strook & 'n groot deel van Galilea hadden zíj onder contrôle. 't Ontbrak hen overal aan manschappen & materieel ÈN hun coördinatie liet te wènsen óver?! In Yeroesjalayiem leefden de Joden op 'n dagrantsoen van 3 koppen thee & 3 sneeën brood, terwijl de bewapening & 't aantal Joodse strijders in Yeroesjalayiem 'n farce waren. 't Zou dan ook hooguit enkele weken duren eer de uitgeputte stad in de handen v/h Arabische Legioen zou vallen. De VN wist echter met ingang van 11 juni 'n wapenstilstand voor 30 dagen te bereiken. Mor was drie -
08 feb 2020 - bewerkt op 14 feb 2020 - 80x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende