36963Ook werden de joden ervan beschuldigd Hosties

TE STELEN & DIE MET MESSEN TE BEWERKEN TOTDAT ER BLOED {‘van Jezus’} uitvloeide, en jongetjes die pas hun zgn. ‘eerste communie’ ontvangen hadden te martelen om op die manier Jezus aan het kruis ‘te pijnigen’? Natuurlijk hadden dergelijke beschuldigingen nog het meeste effect als ze werden geuit in de week voor Pasen, en heel bijzonder op Goede Vrijdag! Bovendien beklemtoonde de Kerk steeds weer dat Joden Gods Zoon niet als Messias hadden erkend maar hem zo wel hadden laten vermoorden, dat ‘n Jood nooit te vertrouwen was {de ‘Judaskus’} & dat het Jodendom afgedaan had èn de Kèrk HÈT Nieuwe Israël was geworden?! Àl die & dat soort van beschuldigingen werden geuit in een tijd waarin vreem-delingenhaat, ongeletterdheid èn wàntrouwen ten aanzien van alles wat ‘ànders’ was, gemeengoed waren. En alsof dat zó nu nog niet genoeg was, werden jaloezie en concurrentienijd aangescherpt door kerkelijke bepalingen die Jóden dwongen het beroep van handelaar of geldschieter uit te oefenen!? ‘t Eeuwenlang uit ‘n gevoel van superioriteit door de Kerk uitge-voerde beleid ten aanzien van het Jodendom híeld een gistingsproces in gang voor een voedingsbodem die zijn uitwerking niet kon missen. Na de geruchten over de bronvergiftigingen begon in heel Europa de jacht op Joden. Alleen al in Straats-burg en Mainz werden duizenden joden aangevallen en verdreven totdat zij gedecimeerd en arm waren. In Frankrijk was de klap zelfs zó èrg, dat de Joodse gemeenschappen zich daar niet meer herstelden. Ook Spanje was niet immuun voor de Zwarte Dood en ook ná die Pláág was het dat evenmin voor onrust. Tegen het eind van de 14e eeuw raakte het land besmet met het virus van de Jodenhaat dat in Midden- en West-Europa ontstaan was. Onder aanvoering van fanatieke geestelijke leiders werd geprobeerd om alle moslim en joden in Spanje tot het christendom te ‘bekeren’? En toen dat niet zo goed lukte, vonden er uitbarstingen van volksgeweld tegen moslims en joden plaats. Zij werden uitgesloten van alle ambachtelijke beroepen, landbouw & handel èn gedwòngen om armoedig gekleed te gaan. De synagoge van Toledo werd tot kerk verklaard & de moslims & joden zagen zich zelfs met de hongerdood bedreigd. Door het geweld en de zware druk namen vervolgens ook duizenden moslims & Joden ‘het christendom aan’?! De Spanjaarden noemden hen ‘Nieuwe Christenen’. De fiere Sefardische gemeenschap, ééns zó ìn de Spaanse samenleving opgenomen, was uitééngeréten. Veel van de bekeerlingen bleven echter wel degelijk in het geheim nog steeds trouw aan ‘t Joodse geloof: woedende christenen die dat ontdekten ”MARRANO’S” {Spaans voor ‘varkens’?}! In 1481 was de Spaanse INQUISITIE al meedogenloos aan haar fanatiek religieuze begonnen: het grondig uitroeien van alle restanten van islamitische & Joodse gewoonten bij de ‘nieuwe christenen’! Duizenden joden werden gemarteld en stierven op de brandstapel, maar ondanks elf jaar terreur, bewaarden de meeste “NIEUWE CHRISTENEN” toch nog steeds hùn banden met de Joodse erfenis.
08 jan 2020 - bewerkt op 13 jan 2020 - 66x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende