36453avzwvo11ZijnLichtgeraaktheidDieDaaruitVoort-

KWAM, ZOALS GRANVELLE HET UITDRUKTE, TOONDE HIJ ALLEEN TEGENOVER DEGENEN, DIE VAN ZÍJN CLAN WAREN?! OOK HIERIN IS HIJ EEN GRAND SEIGNEUR GEBLEKEN: de kleine man merkte er niets van!? Tegenover dezen kenmerkte hij zich steeds door grote mìn-zaamheid. Stèllig níet ÀLTÍJD in díe máte als in 1577, toen hij zijn tocht door de steden van Noord-Holland deed: "ALLANT PAR LES VIL-LES; S'IL ENTENDOIT DU BRUIT DANS UNE MAISON ET QU'IL VIT QU'UN MARY ET UNE FEMME SE DISPUTASSENT, IL Y ENTROIT ET LES EXHORTOIT À LA CONCORDE AVEC UNE DOUCEUR INCROYABLE! L'ACCORD FAIT, LE MAÎTRE DU LOGIS LUI DEMANDOIT S'IL NE VOULOIT POINT TÂTER DE LEUR BIÈRE; LE PRINCE DISOIT QU' OUY; LE BIÈRE VENUE, LE BOURGEOIS, SELON LA MODE DU PAIS, BUVOIT LE PREMIER À SA SANTÉ DANS UN VAISSEAU QU'ILS APPELLANT UNE 'CANNE' ET QUI D'ORDINAIRE ÉTOIT DE TERRE BLEUE, PUIS ESSUYANT L'ÉCUME DE LA BIÈRE AVEC LA PAUME DE LA MAIN, PRÉSENTOIT LA 'CANNE' AU PRINCE, QUI LUI FAISOIT RAISON"! Ontbroken heeft echter deze eenvoudige charme tegenover "le menu peuple" bij hem nooit?! Dàt DÉZE eigenschap de Prins bij tijd en wijle grote populariteit bezorgd hééft, laat zich gemakkelijk denken!? "Bij tijd en wijle", want hij is volstrekt níet voortdurend populair gewéést. Aan het eind van zijn leven was híj het bijvoorbeeld, zoals later nog wel opzettelijker aan de orde zal moeten komen, bij 'n groot deel onzer voorouders allerminst!? Maar daar hebben andere tijden tegenovergestaan?! Tijden, waarin zijn populariteit zèlfs zéér gróót wàs. Waarìn men hèm met tránen in de ógen zag voorbijgaan en hij er zich zelfs tegen verzetten moest, dat men voor hem zou kníelen, "NE DEMANDANT TELLE RÉVÉRENCE À LUY ESTRE FAICTE". En al is dit nu zeker niet alleen aan zijn minzaamheid te danken geweest, maar ook aan de spanning van die níet wéinig gevaarlijke toestand, waarin de komst des Prinsen 'n eind gemaakt had: dàt díe beminnelijkheid er mee een ròl in gespeeld hééft laat zich toch onmogelijk ontkennen?! Anders had Granvelle stellig nooit, vol verbittering, nog tot in Mei 1582 de herinnering aan hem bewaard als 'n man, "QUI SCAVOIT HANTER, CONVERSER ET BOYRE AVEC EULX", het VÒLK, "ET AVEC LA LANGUE LES TYRER À CE QU'IL VOULOIT"! Díe seigneuriale manier òm òp dingen in z'n omgeving te re-ageren: ook hierin is zij uitgekomen, dat de Prins voor de buitenwereld zó vòlkómen te verbergen wìst wàt er ìn hèm òmgìng? Waarlijk! Voorbeelden te over?!!10 nov 2019 - bewerkt op 12 nov 2019 - 59x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende