36447avswvo10 Bovendien klinkt uit vele brieven...

Q&@

DIE DE PRINS TIJDEN ACHTEREEN
REGELMATIG UIT HET VELD, ALWAAR DE OORLOG
TEGEN FRANKRIJK HEM JAAR IN JAAR UIT ALMAAR VASTHIELD,
AAN ZIJN TE BREDA VERBLIJFHOUDENDE GEMALIN HEEFT DOEN TOEKOMEN, ONAFGEBROKEN
EEN ONGEVEINSD-HARTELIJKE, LIEFHEBBENDE TOON? Hóe stèrk úit er zich niet tèlkens wéér zijn
verlàngen in òm bíj háár te zijn! Maar toch heeft het onmogelijk 'n GRÓTE ròl in Oranje's léven kùnnen
spélen?! De Prins was zèlden thúis! Èn 't hééft maar zó kòrt geduurd! Al in 1558 - oorzaak voor de toch
al zieke Prins om 'n heftige "FIEBVRE, AVEC CONTRACTION DES NERFZ ET CONVULTION DE TOUS MES
MEMBRES", te krijgen - al 24 Maart 1558 is Anna gestorven. Maar als gezegd: gèldelijk heeft dit huwelijk
in 's Prinsen leven des te méér betekenis gehad! Want zònder enige twijfel werd híj er één van de rijkste
vertegenwoordigers van zijn stand door, díe 'de hoge staat', waartoe hij geroepen was, ook behoorlijk òp
kon blijven hóuden! Grand Seigneur dùs, reeds úiterlijk, dóór zijn lévensomstàndigheden, is hij geweest!
Maar híj was 't óók ìnnerlijk, door zijn levenshóuding! Zèlf heeft hij getúigd, dat hij in zijn jeugd zijn hart
vooral had verpànd aan wapenoefeningen ÈN jàchten?! 'n Wéélderige Hòfhouding èn dágelijks ópen táfel
voor talrijke gàsten: dàt was zoals híj 't het líefst hàd!? Ja, deden zijn Staatsiezalen te Breda & te Buren
niet als 'n academie dienst, waarin 'r jonge leden v/d Duitse Adel hùn kènnis v/d Hoofse Zéden kwamen
òpdoen of volledig maken, zoals Zijn Keuken 'n soort Internationale Koksschool was? Zeer gevoelig was
hij op 't punt van zijn ÉÉR: hij zóu - zo schrijft hij eens - nog LÍEVER uit bedelen gaan, dan dáár inbreuk
op dulden ...
10 nov 2019 - bewerkt op 12 nov 2019 - 55x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende