36445£€$$¥shr110 Käthe zei tegen Rosa: 'Vergeet...

Q&@
NIET DAT HET HIER ANDERS TOEGAAT DAN IN DE VAKBONDSRAAD THUIS!
Je zult een verlengstuk zijn van de SS. En je zult 't altijd ééns moeten zijn met de SS! Als ze iemand
voor je ogen doodslaan, moet je de persoon die wordt geslagen vragen: "WAAROM HEB JE ZOIETS GEDAAN?"
Enzovoorts. Tegelijkertijd moet je doen wat je kan om te voorkomen dat de bewaakster verslag uitbrengt! ÈN
als barakleidster moet je in de hoek staan & tijdens 't àppèl tegen iedereen schreeuwen: "ATTENTIE! METEEN
NU ALLEMAAL NAAR DE BEWAKING KIJKEN!"' Käthe vertelde Rosa dat het vaak vóórkwam dat 'n willekeurige
bewaakster met haar stok iemand wenkte om úit de rij te komen, misschien omdat die iets niet goed op haar
kleding had genaaid of om 'n andere totale onbenullige réden? 'EN DAN SLAAT ZE ZO'N VROUW VOOR JOUW
OGEN BIJNA DOOD!' zei Käthe. 'Je staat 'r vlakbij & je bent gedwongen om nèt te dóen alsof je óók helemaal
verontwaardigd bent om wàt die gevangene gedaan heeft & dan zeg je: "WAARÒM HEB JE DÀT GEDAAN, WÍE
DÈNK JIJ WEL DAT JE BÈNT?" En je moet doen alsof jíj óók verontwaardigd bènt! Maar je moet ook proberen
om de bewaakster terzijde te nemen en te zeggen: "FRAU AUFSEHERIN, IK BEGRIJP HET NIET, NORMAAL IS
'T ZO DAT DIE PERSOON ZICH ALTIJD GÓED GEDRAAGT!" En dàn zeg je: "RAPPORTEERT U HAAR NOG MAAR
NIET! IK GEEF HAAR WEL WC-DIENST! OF IK LAAT HAAR TWEE MAANDEN HET ETEN DRAGEN!" Je móet 't nu
eenmaal altijd met de SS ééns zijn! ÂLTÍJD!' Käthes brute pragmatisme over de positie v/d Jodinnen schokte
Rosa nog wel het allermeest?! Aan 't eind van haar toespraak wendde Käthe zich naar haar tóe & vroeg: 'ÈN,
ROSA, STÈL DAT DE SS WÌL DAT JÍJ ZÈGT: "Stinkende Joodse vrouwen", WAT DÓE JE DAN?' Ik zei: 'Nee, dat
zal ik niet zeggen Käthe! Jij kunt doen wat je wilt, maar ÌK ga dàt níet zeggen!' En toen zei Käthe: 'DÀN KÙN
JÍJ GEEN BARAKLEIDSTER WORDEN! Je zult het niet kunnen. Je móet het zèggen!' En zo gaf Käthe me HAAR
instructies! Ze zei: 'Je kùnt de SS niet tegenspreken! Ze zíjn àllemaal dòm, boosaardig & wreed. Maar je zou
heel misschien kunnen hèlpen àls jij 'n béétje met hen meewerkt door diplomatiek te zijn & hèn wèl gelijk te
geven?' En dàt wàs dé WÁÁRHEID. Käthe Leichter had gelijk.
10 nov 2019 - bewerkt op 12 nov 2019 - 45x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende