35644hk200Òmgekeerdisi/d omvangrijke liturgische

Q
EN PERSOONLIJKE
GEBEDSLITERATUUR VAN HET ANTIEKE JODENDOM
TOT IN DE MIDDELEEUWEN AAN TOE GEEN SPOOR TERUGGEVONDEN
VAN DE AANSPREEKVORM ABBA VOOR G D! Hóe ìs dàt te verklaren?
Tot nu toe verklaarde men dat als volgt: abba - vergelijk ons woord 'pappa' -
is van oorsprong de brabbeltaal van een kind, maar werd in de tijd van YESJ ook wel
gebruikt als vorm waarmee volwassen zonen en dochters hun vader aanspraken. Het werd ook wel
gebruikt als beleefdheidsvorm tegenover oudere en gerespecteerde menschen? Dat deze niet erg mannelijke
uitdrukking uit de kindertaal, deze liefkozing, deze alledaagse beleefdheids-uitdrukking dóór YEHOSJOEAH gekozen
en gebruikt werd als aanspreekvorm voor G d, miet tijdgenoten heel oneerbiedig en zelfs nogal ergerlijk in de oren hebben geklonken, ongeveer zoals wanneer wij G d 'papa' of 'vadertje' zouden noemen?! Voor Yesjoea is deze uit-drukking blijkbaar echter net zomin respectloos als de intieme wijze waarop een kind zijn vader aanspreekt!? Intimiteit sluit respect niet uit! Eerbied blijft dus
de grondslag vàn zíjn godsbegrip? Maar het is niet het hart ervan. Zoals den kind zijn aardse vader aanspreekt, zó kan &
mag de mens volgens Yesj óók zijn hemelse vader aanspreken - eerbiedig & bereid tot gehoorzaamheid, maar vooral ook
vanuit een gevoel van geborgenheid en vertrouwen. Mèt dìt vertrouwen,
dat eerbied omvat, leert Yesj ook zijn leerlingen
om G d aan te spreken?!

'Ònze Vader - in de hemelen'.
G d met 'vader' aanspreken is een uiterst gewaagde
en eenvoudige uitdrukking van een onvoorwaardelijk vertrouwen,
dat aan de lieve G d het Góede, àl het goede tóekent, op hem vertrouwt ÈN
zich aan hem toevertrouwt. Dit "Onze vader", zonder letterknechterij & formuledwang
in twee versies - een kortere (Mat) & 'n langere (Luke) - overgeleverd, is 'n gebed dat afkomstig is
uit het onsacrale leven van alledag. Zonder mystieke meditatie of loutering, maar ook zonder enige aanspraak op verdienste:
met alleen de voorwaarde van de eigengereidheid ÈN beréidheid òm te vergeven. Bij de afzonderlijke beden zijn ook
joodse parallellen te vinden, bijvoorbeeld in het Achttiengebed. Maar als geheel is het Onzevader onmiskenbaar
authentiek in zijn kortheid, precisie en eenvoud. 'n Nieuw onsacraal gebed, níet in de Hebreeuwse sacrale
taal, maar gewoon in de Aramese moedertaal, zonder de meestal zo nog gebruikelijke pompeuze en
rituele aanspreekvormen & huldigingen van God.

'n Heel persoonlijk gebed,
dat de bidders door die aan-
spreekvorm 'ònze Váder' sterk met elkaar verbìndt! 'n Heel
eenvoudig smeekgebed, dat echter geheel geconcentreerd is op 't wezenlijke vàn dé Záák van G d
(dat zijn náám gehéiligd worde, zíjn ríjk kóme & zijn wil geschiede), die onlosmakelijk
lijkt te zijn verbonden mèt die van menschen
(onze fysieke zorg, schuld, verzoeking & de macht
van het kwaad)!

16 aug 2019 - bewerkt op 19 aug 2019 - 90x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende