33839Y21Begin Jaren '60 Trok MO Met OM Naar De PO

Q&A V. Karl Barth heeft eens gezegd, dat men met het belijden geen dóel, hoe hoog ook, moet willen belijden! Liep de Praagse vredes-conferentie niet 't gevaar 't belijden v/d Kerk te stellen in dienst van 'n doel, nl. de VREDE? A. Een ieder die ons werk nauwlettend volgt & zorgvuldig leest wàt we zèggen, zal merken dat ook voor ons de vrede niet 't allerlaatste woord is! We strijden immers nu al millennia voor de vrede in àl z'n dimensies, voor verzoening en vriendschap tussen de volkeren, maar in laatste instantie zouden we er door 'G ds' genade toe willen bijdragen, dat de eer en liefde van Yesjoea 'de masjiach' in 't volle licht komen? We zouden door ons werk metterdaad gehoorzaam willen zijn & er zijn momenten in ons leven, waarop we 'n zeer bepaalde daad moeten stellen om G d te eren & de mens te helpen! Begin jaren '60 was dat de weigering van verplichte militaire dienst: Mo wou niet leren schieten op bevel voor volk & vaderland! We noemden 't toen ook wel 't Politíeke Ethos van HG: 'n 62 verscheen onder de titel "Forderungen der Freiheit" een bundel opstellen & redevoeringen van de hand van Helmut Gollwitzer met als ondertitel "Aufsätze und Reden zur politischen Ethik". Ze omspanden 'n tijds-periode van ruim 10 jaar? Na WOII Politionele Acties en dekolonisaties alom! In 't politieke vlak betekende dat: van vóór de Duitse her-bewapening tot na de "MUUR", van Jozef Stalin tot Nikita Chroestjov & de destalinisatie, van Alan Dulles tot & met John F. Kennedy e.d. 'n Dergelijke bundel heeft voor- en nadelen. Onder de nadelen rekenen we, dat gelegenheidstoespraken op één rij komen te staan met diepgravende theologische opstellen op 't gevaar af, dat men bij 't lezen niet tijdig de maatstaven wisselt, voorts, dat de samenhang los is & de herhalingen vermoeiende wèrken? Onder de voordelen: dat je de ontwikkelingen in 't denken v/d auteur enigszins mag volgen & daardoor 'n dieper perspectief krijgt in z'n wezenlijke gedachtengang dan in 't betoog van één boek of in 'n momentopname van 'n rede-voering gegeven kan worden! Ook overziet men beter, hoe 't schijnbaar disparate toch samenhangt. Sentimentele herinneringen dus al met al aan De Hoeve in Laren, Fredeshiem, Elspeet, Castricum, Schoorl, het Beloofde Land@Texel e.d. Krijn Strijd, Jan Buskes, A.J. Koejemans, Coja e.v.a. van die decennia 'na den oorlog'! Vandaar ook zo'n Lied als 'Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort: breek je tent op, ga op reis naar het land dat ik jou wijs! Here G d wij zijn vervreemden door te LUIST'REN naar jóuw Stem? Breng ons saam met jouw ontheemden in 't Nieuw Jeruzalem!' Symboliek via de grote & kleine rivierendelta's: Assyrië, Babylonië, Chaldea, de Etrusken, Feniciërs & de Grieken & Romeinen, AeGYPTe, Azië, Europa, Afrika & de rest v/d wereld als 'allemaal familie van elkaar' èn eeuwen heftige strijd!!
08 feb 2019 - bewerkt op 11 feb 2019 - 119x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende