menu myDiary

36974OuderdomAmbtenaren BeambtenCriminelenReclames

Kortom:
vermoeiend aldie
slijtage{bij}verschijnselen in je
eigen lichaam & ‘t nieuws v/d dag vol wethouders,
uniformen & alle daaruit voortkomende onder- & bovenwerelden,
handhavers, ontduikers, oplichters, bezetters, betweters & de populistische
mediapowprut?! BBTQEVTSVY94: OP DE TERUGWEG NAAR HUN SPELONK HAD
NOG MAAR ÉÉN V/D MUSSCHEN EEN BRANDENDE FAKKEL IN Z’N HAND! Één LÌCHT was immers
méér dan genoeg voor 12 fakkeldragers? De rest van de fakkels konden ze dan wel later weer gebruiken!
De jongen met de vlam liep voorop. Hij hield Aveel bij de hand, uit angst dat de onverantwoordelijke jongen
achterop zou raken & zou verdwalen! Terwijl ze behoedzaam hun weg zochten door de doolhof diep i/d groeve,
wist Aveel dat ze bijna thuis waren. Maar intussen kon hij nergens anders aan denken dan dat Chajiem er niet
meer zou zijn als hij thuiskwam. Chai zou er nooit meer zijn. Bij de laatste bocht naar z’n hol werd Aveel plots
klaps bij z’n andere pols gegrepen! Hardhandig werd hij losgerukt v/d fakkeldrager & door de ruimte geslingerd!
KITTIM! Aveel kwam met ‘n klap tegen de muur terecht, waarbij zijn hoofd op ‘n haar na ‘n uitstekend stuk rots
miste! Kittim, op de voet gevolgd door twee v/d oudere plaatsvervangers, ging wijdbeens voor de bange jongere
Musschen staan! “DAT HEEFT LANG GEDUURD!” blafte hij nors. “AL DIE TIJD LOPEN JULLIE MET Z’N ALLEN
DOOR DE STAD, TERWIJL JULLIE FAKKELS EN TIJD VERKWISTEN! DACHTEN JULLIE SOMS DAT JE MOCHT
DEELNEMEN AAN EEN POERIEMOPTOCHT? FAKKELDRAGERS MOGEN GEEN FEEST VIEREN! ZE WORDEN
WEGGESTUURD!” Één van Aveels vrienden protesteerde: “MAAR HIJ HEEFT ONS
ALLEMÁÁL GÈLD GEGEVEN!” ‘n Andere Musch viel hem bij:
‘Dat klopt! Rabbi Nakdimon
heeft ons allemaal
ingehuurd!’