menu myDiary

35129hk52 ook onthult Yesjoeah geen apocalyptische

Q&@

GEBEURTENISSEN
EN GEHEIMENISSEN!
Maar ook hij déélt wèl
hun geloofsvoorstelling dat
G d wèl 'binnenkort', zelfs nog
bíj zíjn léven, al 'n eind zal gaan maken
aan de loop van de wereld zoals die tot nu toe is geweest?
Uiteindelijk zàl, zódóende, 't antigoddelijke, satanisch duivelse, vernietigd gaan worden!
Alle ellende, ieder lijden & de definitieve dóód, zullen allengs verdwijnen. Heil & vrede, zoals de profeten
alreeds lang verkondigden, zullen in volle bloei verschijnen! 't Eind v/d wereld & 't oordeel óver die wereld zijn
nabijgekomen: de 'opstanding v/d doden', 'n nieuwe hemel & aarde, de 'wereld van G d', die in de plaats komt
v/d steeds bozer & ellendiger wordende wereld van nu - in één woord: 'hèt koninkrijk van G d'.
Deze verwachting, gekoesterd door verschillende profetische uitspraken & apocalyptische
geschriften, werd in de loop van de tijd steeds weer intenser & pregnanter! 't Ongeduld
nam daarmee tóe. Voor Yochanan 'de Dóper', die naderhand de VOORLOPER van Yesj
genoemd werd, hàd die gespannen verwachting haar hoogtepunt bereikt: daarom
verkondigde hij 't naderend "Ríjk van G d" als 'n gerìcht. Niet, zoals gebruikelijk
onder apocalyptici, 'n gerìcht over anderen, over 'de heidenen':
'n vernietiging van 'de vijanden van G d' & 'n
'eindoverwinning van
Israël'.