menu myDiary

35114hk48 hij was, zo zou je kunnen zeggen, als 'n

Q&@

PUBLIEKE
VERHALENVERTELLER,
ZOALS JE DIE ZELFS VANDAAG
DE MYDIDAG NOG WEL KUNT TEGENKOMEN
OP HET GROTE PLEIN VAN KABOEL OF IN INDIA WAAR ZE SOMS
VOOR HONDERDEN MENSEN TEGELIJK OPTREDEN?! YESJOEA VERTELDE ECHTER
GEEN SPROOKJES, SAGEN, MYTHEN OF ANDERSOORTIGE WONDERVERHALEN! Híj putte vooral
uit zijn eigen ervaringen en die van anderen & maakte ze zó óók tot erváringen van degenen die naar
zijn verhalen lúisterden? Hij had 'n uitgesproken praktische belangstelling & wilde aan mensen met raad
en daad bijstand geven om hen zo beter te kunnen helpen in al die benarde omstandigheden her en der!
Yehosjoea's manier van onderricht geven is die van 'n léék, begrijpelijk voor het Vòlk, DÍRÈCT: daar waar
NÓDIG scherp argumenterend, SÒMS bewùst grotèsk & vol ironie, maar steeds óók wéér uiterst pregnant,
concreet & plastisch? 'n Dóelbewùste trèfzékerheid in 't spréken, 'n uitzonderlijke verbinding van uiterst
nauwkeurig waarnemende objectiviteit, poëtische verbeeldingskracht en retorisch pathos! Híj zit níet
VÀST aan formules & dogma's? Híj bedrijft geen diepzinnige speculatie of geleerde wetscasuïstiek!
Hij blijft spreken in algemeen verstaanbare, makkelijk te onthouden kernspreuken,
kòrte verhalen & gelijkenissen, die vooral ontleend zijn aan 't
voor iedereen toegankelijk, onopgesmukt dagelijks
Léven, vandaar ook dat zoveel vàn zijn
woorden volkse spreekwoorden
geworden zijn
@mydi!