menu myDiary

35103Pftsr8 This May Be Why It Is Possible That...

Q&@

BORROWINGS CAN
BE DETECTED ACROSS
GREAT WORKS OF LITERATURE?
It has been suggested, for instance,
that the RAMAYANA, the Sanskrit epic poem,
owes a debt to the ILIAD and the ODYSSEY, with the theme
of the abduction of Lady SITA by Ravana a direct echo of the elopement
of HELEN with Paris of Troy! Influences and inspiration flowed in the other direction too,
with some scholars arguing that the AENEID was in turn influenced by Indian texts, such as the MAHABHARATA!
Ideas, themes ànd stories coursed through the highways, spread by travelers, merchants & pilgrims: Alexander's conquests
paved the way for the broadening of the minds of the populations of the lands he captured, as well as those on the periphery and beyond who came into contact with new ideas, new images & new concepts?!! Even cultures on the wild steppes were influenced, as is clear from the exquisite funerary objects buried alongside high-ranking figures found in the Tilya Tepe graves in northern Afghanistan which show artistic influences being drawn from Greece - as well as from Siberia, India & beyond? Luxury objects were traded into
the nomad world, in return for livestock and horses, and on occasion as tribute paid in return for peace. HK44: ÀLS HÈT UITERST BIJZONDERE VAN HET ZOGENAAMD CHRISTENDOM de Yehosjoea Ben Yoseef aka haMasjiach zèlf ìs, èn àls diezelfde Yehosjoea
tegelijk hèt progràmma is vàn 't ("ware"knipoog christendom, dan rijst aldus onvermijdelijk dé vráág: 'wíe ìs díe Yesjoe'? Wàt wìlde of
verwàchtte híj? Want: wíe hij ook wàs & wàt hij ook wilde, 't christendom zàl er verschillend moeten uitzien, of hij zèlf nu zó
was òf ànders! Niet alleen i/d huidige tijd, maar ook alreeds i/d tóenmálige maatschappelijke cultureel-religieuze sámen-
hàng werd gevraagd, wat tenslòtte 'n vraag op leven & dóód werd: deze zgn. Yehosjoea uit Natseret ~ wàt wìl híj & wíe
ìs hij: 'n man v/h establishment òf 'n 'revolutionair'? 'n 'Behoeder v/d Wèt & de Gevèstigde Òrde' òf 'n voorvechter van
'Radicale Verandering'? 'n Lastig vertegenwoordiger v/d 'Innerlijke Zuiverheid' òf 'n ware vèchter van 'n vrijgevochten
'Wereldlijkheid'? Èn dáárbíj had nooit vergeten of verzwegen mogen worden: Yesjoe was óók een JÓÓD!? Want hij
werkte vanúit, ònder èn vóór joden. Zijn moeder MIRYAM, zijn vader YOSEEF, z'n familie & leerlingen/volgelingen
wáren Jóden. Z'n naam is joods (i/h Hebreeuws/Ivrit YESJOEA, vroeger YEHOSJOEA: 'YaHWeH ìs Rèdding')!
Zíjn Bijbel, godsdienst & gebeden/gedragingen waren joods in oorsprong & actualiteit!?
Maar - zó ìs dan ook nú nog steeds dé vráág - tot wèlk 'soort' jodendom
behoorde hij nu eigenlijk wel of niet &
waaròm dan wel!?
Of niet?!

boos